Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Ortec Finance

Ortec Finance

Modellen
Door modellen te ontwikkelen die op relevante terreinen een betrouwbare weergave geven van de werkelijkheid werd het mogelijk om de consequenties van beslissingen door te rekenen en zo de besluitvorming te verbeteren. De modellen waren eerst vooral ingericht om de efficiëntie te verhogen en om kosten te beperken. Later werd de techniek zodanig aangescherpt dat die ook gebruikt kon worden om opbrengsten te maximaliseren of risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Doeltreffende combinatie
De kracht van Ortec Finance ligt in een combinatie van kwantitatieve modellen, IT en marktkennis. Deze combinatie van vaardigheden en expertises geeft Ortec Finance zijn speciale positie, op het snijvlak van IT en consultancy. Elk advies dat we geven onderbouwen we met een model, en voor we een automatiseringstraject beginnen willen we de onderliggende kwesties eerst volledig doorgronden. Zo hebben we ervaring opgebouwd als een organisatie die een professionele, gespecialiseerde aanbieder is van oplossingen die met succes geïmplementeerd kunnen worden. In die combinatie van onderdelen willen we de beste zijn op financiële toepassingsgebieden.

De kern van onze dienstverlening
Onze klanten willen er zeker van zijn dat de beslissingen die ze nemen een stevig en betrouwbaar fundament hebben. Ortec Finance beschikt over modellen die een realistisch beeld schetsen van de werkelijkheid, en die een betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde inschatting geven van toekomstige ontwikkelingen en risico’s.

Daarmee bereiken we twee belangrijke resultaten.
Ten eerste dragen we bij aan een betere besluitvorming, omdat de gegevens waarop klanten hun beslissingen baseren vollediger, inzichtelijker en relevanter zijn. Dat betekent dat onze klanten beter presteren en betere resultaten halen en dat ze hun beleid tijdig en bewust kunnen aanpassen als dat nodig is. Zo ondersteunen we onze klanten bij het realiseren van hun doelstellingen.

Daarnaast zorgen we ervoor dat onze modellen maximaal transparant zijn. Dat betekent dat onze klanten kunnen uitleggen waarom ze bepaalde beslissingen hebben genomen. Daarmee vervullen we een cruciale wens van klanten die zich tegenover hun stakeholders willen verantwoorden. Dat is van enorme waarde voor het verbeteren van good governance en accountability.

Groei
We blijven ons inzetten om onze klanten steeds beter te bedienen. Daartoe investeren we voortdurend in het verbeteren van onze producten en diensten, maar ook in duurzame en langdurige relaties met onze medewerkers en klanten. Het resultaat is dat we onze kennis op grotere schaal verspreiden en dat meer gebruikers van onze oplossingen kunnen profiteren. 

content

Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren