Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Blogs

1 miljoen woningen in de stad?

Onmogelijk!
Tot 2030 zijn een miljoen nieuwe woningen noodzakelijk. De bouwproductie moet omhoog naar 100.000 per jaar. Hijskranen en betonmolens zullen steeds meer het gezicht van steden bepalen. Want de overheid richt zich vooralsnog op binnenstedelijk bouwen. Groen mag niet worden opgeofferd. Maar is er in de stad voldoende ruimte om aan de grote vraag te voldoen? En gaat dat niet ten koste van de leefbaarheid? Al een aantal jaren wordt het debat beheerst door de vraag 'Bouwen we in het weiland of de stad?'. Tot nu toe is het 'groen' gespaard. Maar niet al het groen is echt groen en de moeite waard om te sparen, afgezet tegen de immense bouwopgave.

Minister Ollongren schoot de discussie waar te bouwen onlangs wagenwijd open, wellicht moeten we toch buiten de stadsgrenzen bouwen. Natuurlijk, de populariteit van steden is flink toegenomen, maar veel jonge gezinnen verlaten de grote stad. Zij willen hun kinderen meer leefruimte bieden. Bovendien voelt niet iedereen zich thuis in een micro- of friendswoning, of hoogbouw. Hoogbouw vraagt om precisiebouw en veel ruimte om schaduwwerking op omliggende gebouwen te voorkomen. Dit maakt het bouwproces niet alleen duurder dan in uitleggebieden, maar ook langer. Gelukkig zijn er nog steeds genoeg leegstaande kantoren en winkelcentra te transformeren. Maar met transformatie alleen komen we niet aan die 1 miljoen.

Aantal woningen in de stad

Volgens Brink Management en Advies kan binnenstedelijk niet aan de bouwopgave worden voldaan. Van de 3,4 miljoen hectare bouwgrond ligt slechts 410.000 hectare in stedelijk gebied. Als we rigoureus gebouwen en terreinen transformeren en bedrijventerreinen ombouwen tot woonwijk, dan komt Brink op 603.000 woningen in stedelijk gebied. Maar dat betekent sporten en forensen buiten de stad. Rekening houdend met de vraag, zijn het zelfs 500.000 woningen. Wat doet het verdwijnen van sportaccommodaties en volkstuintjes met de leefbaarheid, terwijl we buitenstedelijk maar 1 à 2% groen hoeven reserveren? Provincies en gemeenten zijn tot nu toe stellig. ‘In de polder en het weiland wordt niet gebouwd’. Laat staan dat we nadenken over met beleid bouwen in het Groene Hart.

Behoud waardevol groen

Door star vasthouden aan het volledige ‘Groene Hart’ als natuurbestemming missen we potentiële nieuwbouwlocaties buiten de steden en frustreren we behoud van noodzakelijk binnenstedelijk groen. Behoud van groen is onontbeerlijk voor een goede leefomgeving. Maar niet al het groen in het ‘Groene Hart’ vinden consumenten even waardevol. Hot Spot Monitoring (HSM) van de Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat het Groene Hart als geheel laag scoort op aantrekkelijkheid. Groen binnen een straal van zeven kilometer wordt het meest gewaardeerd. Je hoort niet ‘we gaan een dagje naar het Groene Hart’. Nee, ‘we gaan een dagje naar de Kaag, naar de Reeuwijkse plassen’. Het Groene Hart is een Nationaal Landschap, geen Nationaal Park, zoals de Hoge Veluwe. Met groen beleid en de juiste verhouding groen/bebouwing blijft de natuur- en recreatiefunctie behouden en wordt een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving gecreëerd met waardevaste woningen dicht bij groen en water. Als er in de stad precisiebouw kan plaatsvinden, dan moet dat in de natuur toch ook kunnen? Zo creëren we geschikte bouwlocaties en wordt voorkomen dat steden worden volgebouwd ten koste van stedelijk groen. In Amsterdam verdween in 2016 7,5 hectare park en plantsoen en 7 hectare sportterrein, aldus ‘De Gezonde Stad’. Ook een kwart van de leden van brancheorganisatie VBO Makelaar ziet kostbaar groen in de stad verdwijnen ten koste van nieuwbouw.

Groene slijtageslag

Ga de ‘groene slijtageslag’ in de stad tegen door niet alle pijlen op inbreiding te richten. Door met beleid te bouwen in het groen, wordt echt waardevol groen zowel buiten- als binnenstedelijk behouden. Hiermee kunnen we blijvend genieten van onze prachtige natuurgebieden en onze fraaie stadsparken en sportaccommodaties. Bovendien kan de temperatuur met groen in de stad beter worden beheerst, laat je regenwater beter afvloeien en wordt de geluksbeleving van bewoners vergroot. Kortom: met beleid bouwen in groene delen, zowel binnen als buiten de stad, maakt dat het tekort aan nieuwbouwwoningen effectief wordt bestreden in een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving.

Reacties

herman limpens - zoogdiervereniging 23 augustus 2018 16:43

Het groen binnen de stad sparen, door met beleid te bouwen in het groen buiten de stad. Waar bouw je? Een belangwekkend dilemma waarbij beide keuzes voor- en nadelen opleveren. Goed dat daar over wordt nagedacht en gediscussieerd. Maar ik wil graag even reageren op 'het groen'. Laten we vooral ook niet vergeten dat het niet gaat om de kleur, maar om landschap en soorten, om biodiversiteit. Waar we ook bouwen, binnen of buiten de stad, ook met de vorm die we 'het rood' (vleermuizen, vogels, planten, amfibieƫn) en 'het blauw' (vissen, amfibieƫn, vogels, planten) geven kan je belangrijke onderdelen van 'het groen' verstevigen. Die medebewoners van ons landschap geven de kleur aan het rood, groen en blauw.

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren