Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Artikelen

3 september 2021
Like Bijlsma
Een meterslange doorsnede door het Nederlandse landschap en haar ondergrond toont de specifieke wateropgaven waar de reg...
17 augustus 2021
Leo Oorschot
Er is een wooncrisis en spoedzoekers op de woningmarkt hebben weinig kans. Een flexibele huisvestingsschil tussen niets ...
10 augustus 2021
Joos van den Dool
Wat kan Nederland in Europese context leren én bijdragen met betrekking tot het welslagen van bouwcultuur? De Europese ...
7 juli 2021
Reimar von Meding
Te weinig beschikbare woonruimte enerzijds en bestaande wijken die achteruit gaan anderzijds. Het lijken twee problemen ...
4 juli 2021
Marietta Haffner, Yawei Chen
Het is nog maar vier jaar geleden dat Stef Blok aan het einde van zijn termijn als Minister van Wonen verkondigde dat de...
20 juni 2021
Annemiek Rijckenberg, Jutta Hinterleitner
De ondergrond in Rotterdam is in beweging, letterlijk en figuurlijk. Jutta Hinterleitner en Annemiek Rijckenberg gingen ...
14 juni 2021
Paul Gerretsen, Jutta Hinterleitner, Fransje Hooimeijer
Geen gezonde stad zonder een gezonde ondergrond. En toch zijn de bodem en zijn bijbehorend eco- en watersysteem een slui...
9 juni 2021
Bob Witjes, Martijn Eskinasi
Elke huurder die structureel problemen heeft met de huurbetalingen is er één te veel. Daarover lijkt iedereen het wel ...
9 juni 2021
Marja Elsinga, Arend Jonkman
De wooncrisis duurt voort. Terwijl 'insiders' profiteren van stijgende woningprijzen, worden 'outsiders' geconfronteerd ...
8 juni 2021
Rob van Hilten
Het grootste deel van de Nederlandse woningmarkt wordt voor starters steeds onbetaalbaarder, niet alleen voor lagere maa...
7 juni 2021
Lilian van Karnenbeek
Een van de bekendste buizen in de Nederlandse ondergrond is zonder twijfel de riolering. In de Nederlandse ondergrond li...
7 juni 2021
Martin Peersmann
De roep om regie op de ruimtelijke ordening begint steeds vaker en luider te klinken. Dat is logisch, want Nederland sta...
7 juni 2021
"Het is een paradox", zegt Walter de Boer. "Een hele grote groep heeft geen toegang meer tot de woningmarkt. Dat is een ...
3 juni 2021
Jan Ritsema van Eck, David Hamers, Bart Rijken, Rienk Kuiper
Veel regio's in Nederland kampen met een grote verstedelijkingsdruk, vooral door de grote woningbouwopgave. Dat er snel ...
3 juni 2021
Jolenta Weijers
Geld uit de woningbouwimpuls: check. Een woondeal: check. Voldoende locaties: check. Dat Overijssel snel extra huizen ka...
Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren