Kennisnetwerk over de leefomgeving

Dit is Ruimte en Wonen

De vakgebieden Wonen en Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening groeien de komende jaren steeds verder naar elkaar toe. De ruimtelijke inrichting van stad en regio zijn diep verbonden met de hele maatschappij en economie. De meest urgente thema´s waarover professionals zich de komende jaren buigen zijn Energietransitie, Wonen, Land- en tuinbouw, Economie en Mobiliteit.

In dit nieuwe netwerk stellen we deze maatschappelijke opgaven centraal door thematisch te werken. Binnen het thema zoeken we naar de overlappingen en verbindingen tussen de diverse domeinen en zetten veelbelovende plannen van aanpak, evenals concrete, constructieve oplossingen in de schijnwerpers. Het kennisnetwerk Ruimte en Wonen is voor de professionals en organisaties die deze trend (h)erkennen.

Ook online is er veel te doen, blogs van ons blogpanel, nieuwsberichten, het archief dat teruggaat tot en met 1920 en natuurlijk input van de leden van het netwerk en hopelijk ook van jou! We zijn een dynamisch netwerk waar een goed geïnformeerd debat wordt gevoerd en waarbinnen mooie verhalen uit stad en regio worden gedeeld. Vier keer per jaar komt het nieuwe netwerk met een vakblad met steeds een eigen thema.

Voorafgaand aan het verschijnen van elk uitgave houden we een livebijeenkomst voor al onze leden, gekoppeld aan het thema. Netwerken met als doel kennismaken, kennis delen en samen kennis ontwikkelen waarbij professionals meer dan ooit elkaar zullen moeten opzoeken en samenwerken. De livebijeenkomsten en events dragen hieraan bij.

Adverteren bij Ruimte en Wonen

Natuurlijk kun je adverteren op onze website. Wilt u meer weten? Neem contact op met Stefan Terpstra

Met Ruimte en Wonen in de hand op de foto bij Live-bijeenkomst op 13 december in Zwolle

Met Ruimte en Wonen in de hand op de foto bij Live-bijeenkomst op 13 december in Zwolle

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren