Kennisnetwerk over de leefomgeving

Nieuwe hoofdredacteur Ruimte en Wonen

Annemiek Rijckenberg is de nieuwe hoofdredacteur van Ruimte en Wonen. Haar motivatie is gelegen in haar opvatting dat er een krachtig netwerk moet zijn voor professionals die de stedenbouw, ruimtelijke ordening en de sociale woningbouw een warm hart toedragen. Het verenigen van professionals in een kennisnetwerk is urgenter dan ooit nu R.O. en de volkshuisvesting terug van weggeweest zijn. Ruimte en Wonen staat voor kritische, betrouwbare analyse en informatie en heeft de grote maatschappelijk opgaven als uitgangspunt voor haar artikelen en bedat.

Aangescherpte missie Ruimte en Wonen

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn terug van weggeweest, zijn urgenter dan ooit en vragen nieuwe ideeën die werken. Het is de missie van kennisnetwerk Ruimte en Wonen om met vakmensen en beleidmakers op basis van relevante en juiste informatie een integer en inspirerend vakdebat te voeren. Rechtvaardigheid en toekomstbestendigheid zijn onze kernwaarden, en daarvoor is samenhang tussen beleidsterreinen noodzakelijk.

Het vakblad Ruimte en Wonen staat voor betrouwbare verhalen, diepgaande interviews, duiding, opinie en analyse. Het debat over de inrichting van land moet gevoerd en gevoed worden door mensen die zich een onafhankelijke mening kunnen en durven permitteren. Wij willen ongestelde vragen beantwoord krijgen en achter de slogans kijken, ongeacht om welke partij het gaat.

Ruimte en Wonen bereikt strategen, bestuurders en beleidsmedewerkers; vakmensen zoals stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, woningmarktexperts, volkshuisvesters, duurzaamheidsdeskundigen en andere specialisten zoals mobiliteit experts. Deze professionals zijn werkzaam bij/voor ministeries, provincies en gemeenten, kennisinstellingen, bedrijven en semioverheid zoals waterschappen of Staatsbosbeheer,  bij woningcorporaties en als adviseur.

Adverteren bij Ruimte en Wonen

Natuurlijk kun je adverteren op onze website. Wilt u meer weten? Neem contact op met Leo Nijs voor een media-advies dat past bij jouw bedrijf. 

Met Ruimte en Wonen in de hand op de foto bij Live-bijeenkomst op 13 december in Zwolle

Met Ruimte en Wonen in de hand op de foto bij Live-bijeenkomst op 13 december in Zwolle

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren