Kennisnetwerk over de leefomgeving

Onze partners

Ruimte en Wonen wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners. Een partner van Ruimte en Wonen geniet van veel aantrekkelijke voordelen, waaronder een flinke korting op het lidmaatschap en een profielpagina op deze website. Omdat het partnerschap in onderling overleg wordt ingevuld, sluiten de voordelen precies aan bij de behoeftes van de partner.

Heb je ook interesse om partner te worden, neem dan contact op met Evamarije Smit via telefoonnummer 073-2051010 of via e-mail e.smit@aeneas.nl 

Gemeente Leeuwarden lees meer website
Aedes vereniging van woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Die huizen zijn samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

lees meer website
Planbureau voor de Leefomgeving

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

lees meer website
Vereniging Deltametropool

De onafhankelijke Vereniging Deltametropool heeft als doel de in Nederland in beginsel reeds aanwezige metropool tot verdere ontwikkeling te brengen.

lees meer website
Provincie Overijssel

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en te recreëren. Met elkaar maken we Overijssel iedere dag leefbaarder, mooier, veiliger en beter bereikbaar. De provincie werkt samen met gemeenten, waterschappen, het Rijk, ondernemers en maatschappelijke instanties. Samen bepalen wij de toekomst van onze provincie.

lees meer website
Provincie Groningen

De provincie heeft ongeveer 580.000 inwoners, verdeeld over 20 gemeenten. Groningen is een provincie met een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de vroege middeleeuwen en – getuige de recente opgravingen in de stad Groningen - tot ver in de tijd daarvoor. Nu zijn we een ondernemende en vernieuwende provincie, met alle ruimte voor natuur en recreatie.

lees meer website
Hogeschool van Amsterdam

Leren, werken en leven in Amsterdam zijn bij de HvA op een vanzelfsprekende manier met elkaar verbonden. De HvA is een grootstedelijke hogeschool waar studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken met elkaar en met bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen.

lees meer website
Gemeente Utrecht

Utrecht is een van de meest aantrekkelijke steden van Nederland. Zo heeft Utrecht een prachtige historische binnenstad. Het vele groen en water in en om de stad draagt bij aan ontspanning dichtbij huis. Utrecht is een overzichtelijke stad met gevarieerde voorzieningen en voor ieder wat wils.

lees meer website
Stec Groep

Onze expertise ligt op de marktkant van wonen, winkels, kantoren, bedrijventerreinen, gebiedsontwikkeling en economische ontwikkeling.

lees meer website
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van BZK.

lees meer website

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren