Kennisnetwerk over de leefomgeving

Colofon Ruimte en Wonen

 

Hoofdredactie

Annemiek Rijckenberg

 

Redactie

Martijn Eskinasi, Paul Gerretsen, Marietta Haffner, Anne-Jo Visser, Leo Pols, Like Bijlsma, Bob Witjes, Frank Suurenbroek en Yvette Vierhout

 

Eindredactie

Evamarije Smit

 

Media-advies

Leo Nijs
l.nijs@aeneas.nl
073-2051010

 

Publicatievoorwaarden

Het verlenen van toestemming tot publicatie in Ruimte en Wonen houdt in het aanvaarden van de algemene publicatievoorwaarden van de uitgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Eventuele algemene leveringsvoorwaarden van de auteur zijn niet van toepassing, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De algemene publicatievoorwaarden van de uitgever worden verondersteld genoegzaam bij de auteur bekend te zijn. Zij worden op aanvraag ter beschikking gesteld.

 

Hoewel de grootst mogelijke zorg wordt besteed aan de inhoud van het blad, zijn redactie en uitgever van Ruimte en Wonen niet aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard ook, die het gevolg zijn van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie in deze uitgave.

 

Niet altijd kunnen rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal worden achterhaald. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de uitgever.

 

Ruimte en Wonen wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen, e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. Deze liggen bij de redactie ter inzage en zijn op te vragen.

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren