Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Aanbod oplossen woningmarktvraagstukken van maatschappelijke partijen aan politiek: een aanbod you can't refuse?

Peter Boelhouwer - 22 februari 2021

Het kan verkeren. Nog geen vier jaar geleden verklaarde terugtredend minister Blok de woningmarkt als af. Hij had zijn zegenrijk werk verricht en een nieuwe specifieke minister van Wonen was niet langer nodig. Zelden werd een politieke uitspraak zo snel gelogenstraft. Ruim drie en half jaar later is het wonen dossier prominent terug op de politieke agenda en zijn de maatschappelijke opgaven groot.

Wat mij betreft springen de volgende deels met elkaar verbonden vraagstukken in het oog.

  1. Het woningtekort
  2. De woonlastenproblematiek
  3. De positie starters en middeninkomens
  4. Ouderenhuisvesting
  5. Leefbaarheidsproblematiek in wijken en buurten
  6. Verduurzaming van de woningvoorraad

Om deze problemen het hoofd te bieden brachten 34 bij de woningmarkt betrokken partijen met de Actieagenda Wonen een doorwrocht advies aan de politiek uit. In het vervolg van deze bijdrage schets ik in het kort (met uitzondering van de funderingsproblematiek) of en op welke wijze de door mij hierboven geadresseerde woningmarktvraagstukken worden aangepakt. Ieder onderdeel begint steeds met een beknopte beschrijving van de problematiek. Het woonakkoord gaat niet in op de steeds urgentere problemen van de ondergrond en funderingen, dus ik nu ook niet.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Hans Kregting - Woonbond 22 februari 2021 17:24

Architecten vonden dat ze te laat betrokken werden en haakten zelf af (BNA).

x Met het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren