Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Aedes: provincies help corporaties met bouwlocaties voor sociale huurwoningen

13 maart 2023

'Woningcorporaties kunnen de komende jaren hun nieuwbouwproductie fors verhogen, zo laten hun investeringsplannen zien. Maar ze zijn wel afhankelijk van bouwlocaties. Provincies kunnen daarbij helpen en er zijn goede stappen gezet om 37 woondeals te sluiten. We houden wel zorgen of er voldoende locaties worden aangewezen voor sociale huurwoningen.' Aldus Aedesvoorzitter Martin van Rijn bij de overhandiging van een pamflet aan IPO-voorzitter Jaap Smit.

Provincies krijgen weer een grotere rol in het woonbeleid. Aan de vooravond van de provinciale verkiezingen roept Aedes daarom provincies op samen met gemeenten en woningcorporaties  te werken aan goed wonen. In het pamflet worden 10 punten genoemd, uiteenlopend van woningbouw tot snelle RO-procedures, woonvormen voor ouderen en verduurzaming.

IPO: 'Van landelijk aanbod naar regionale woondeals'

Voorzitter van de samenwerkende provincies Jaap Smit liet in zijn reactie weten dat provincies aan de slag zijn met de grote woningbouwopgave: ‘Woningen bouwen gaat niet alleen om stenen stapelen, het is mooi dat Aedes ook aandacht vraagt voor leefbaarheid, zorg- en ondersteuning en verduurzaming. Provincies hebben zich verbonden aan de woningbouwopgave en vullen die nu met regionale woondeals verder concreet in.’

Concretisering woningbouwplannen

Minister De Jonge wil in de komende jaren 900.000 nieuwe woningen laten bouwen. Corporaties nemen daarvan 250.000 sociale huurwoningen voor hun rekening. Daarnaast bouwen ze 50.000 middenhuur-woningen. De plannen worden per provincie geconcretiseerd in 37 regionale woondeals. Daarin moet per gemeente duidelijk worden welke woningen waar gebouwd kunnen worden.

Corporaties schroeven nieuwbouwplannen stevig op

Een eerste inventarisatie van woningcorporaties voor de komende 5 jaar (2023 – 2027) laat zien dat zij hun nieuwbouwproductie de komende jaren fors kunnen verhogen. Corporaties hebben geld gereserveerd om in deze 5 jaar ruim 190.000 sociale huurwoningen te bouwen, gemiddeld 38.000 per jaar. De ervaring leeft dat niet alle voorgenomen bouwplannen daadwerkelijk worden gerealiseerd, maar een jaarlijkse productie op dit niveau betekent ruime overcapaciteit in de planvorming.   

Voldoende locaties in regionale woondeals?

Aedesvoorzitter Van Rijn: ‘Minister de Jonge heeft regie genomen op het proces en we zien dat dat helpt: er wordt in het hele land gewerkt aan het uitwerken van de woondeals. Die zijn de lakmoesproef, hebben we steeds gezegd. Wij zien dat voor nog niet voor alle 250.000 sociale huurwoningen een plek is, en ook dat nog niet alle locaties zeker zijn. Om de voorgenomen bouwplannen écht waar te kunnen maken, zijn juist de bouwlocaties en afspraken met provincies en gemeenten in de regionale woondeals nodig. Het inzetten hun investeringsruimte bij concrete bouwplannen begint met voldoende locaties. Uit een voorlopige analyse van de woningbouwplannen van alle regio’s blijkt dat er op dit moment nog onvoldoende concrete bouwlocaties aangewezen zijn voor de 250.000 door corporaties te bouwen sociale huurwoningen.’

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren