Kennisnetwerk over de leefomgeving

Het middensegment heeft het nakijken
Reactie op passend toewijzen
Evamarije Smit

do 13 juli 2017
artikel

Passend toewijzen is een instrument in de nieuwe woningwet (2016) om mensen met een kleine beurs in betaalbare woningen te huisvesten. Volgens de Amsterdamse corporatie Eigen Haard heeft het middensegment het nakijken.

Alles bij woningcorporatie Eigen Haard in Amsterdam is erop gericht aan de nieuwe wet te voldoen. Het zit in hun DNA om het eerst het nieuwe beleid eens uit te proberen en niet direct aan de bel te trekken. Het niet halen van de norm is voor Eigen Haard geen optie. Ze hebben gekeken naar de intentie van de wet en slechts een uitzondering gemaakt; mensen die in het verleden al een toezegging hebben gekregen, zijn niet teruggefloten. Saskia Ossebaar, beleidsadviseur Wonen: "Eind 2015 hebben we met alle Amsterdamse corporaties geprobeerd overeenstemming te bereiken over het beleid om passend toe te wijzen. We hadden het idee dat het voor de klant prettig zou zijn om in Amsterdam allemaal hetzelfde doen. We kwamen tot twee scenario´s: het afgrendelen van woningen zodat mensen met een laag inkomen niet kunnen reageren of iedereen laten reageren en afhankelijk van wie er reageert de huurprijs vaststellen. We hebben best lang gepraat maar uiteindelijk hebben corporaties hierin toch hun eigen keuzes gemaakt". Eigen Haard koos voor het eerste scenario, waar de huurprijs van de woning leidend is. Kandidaten met een te smalle beurs kunnen niet reageren op een voor hen te dure woning. Lage inkomens krijgen vervolgens voorrang op de voor hen passende woningen. Het overgrote deel van het bezit van Eigen Haard, ruim 85%, valt in de categorie waar de laagste aftoppingsgrens geldt. Hogere inkomens kunnen wel reageren maar komen niet hoog op de lijst waardoor zij niet in een dergelijke goedkope woning terecht komen.

Ossebaar: "De belastingopgave van 2015 is bij ons leidend. We kunnen dus nog iets meer dan alleen de allerlaagste inkomens huisvesten. Ook de huishoudens met veel mensen mogen iets meer verdienen dan een- of tweepersoonshuishoudens. Door het passend toewijzen is het als corporatie lastiger sturen maar we benutten de volledige ruimte die ons is toegestaan". In de praktijk is passend toewijzen tamelijk bewerkelijk. Het hele proces om inkomens te toetsen vraagt meer tijd. Eigen Haard wijst vaker kandidaten af, omdat hun inkomen niet past bij de woning.  Sommige mensen passen hun inkomen aan het gewenste huurbedrag maar in veel gevallen is het (te) ingewikkeld om de aanvraag juist in te vullen. Vaak is de inkomenssituatie ook gewoon ingewikkeld. Ossebaar: "Iemand kan bijvoorbeeld een dag per week schoonmaken en samen met zijn moeder een restaurantje runnen. Dan is het een hele puzzel om te bepalen wat het belastbare inkomen is geweest.  Het komt ook voor dat op basis van het opgegeven inkomen mensen eerst teveel verdienden en nu weer te weinig om voor een bepaalde woning in aanmerking te komen. Soms is het moeilijk uit te leggen. Sommige klanten vallen tussen wal en schip. Vooral voor ouderen die willen doorstromen naar seniorenwoningen hebben we regelmatig geen alternatief. De huur van een dergelijke woning is over het algemeen duurder. Ouderen die alleen AOW hebben, zijn niet meer passend. Ze nemen hun spaarpot mee en willen graag bijleggen maar toch moet Eigen Haard ze afwijzen, zonder dat er een goed alternatief is." De uitvoerende afdeling van Eigen Haard heeft veel werk aan de nieuwe woning wet en in het bijzonder passend toewijzen. "In de oude situatie was een woning bij kandidaat nummer drie vergeven. Nu ben je soms tientallen bewoners verder voordat je de woning kan toe wijzen. Dat levert leegstand op, ook een ongewenste situatie."

Volledig
artikel lezen?het volledige artikel is gratis beschikbaar
voor onze leden. Nog geen lid? meld u
aan bij ons netwerk.

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2018 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren