Kennisnetwerk over de leefomgeving

City Unsilenced.

di 3 okt 2017

De zestien cases die de redacteuren verzamelden, verspreid over vier continenten, leggen het verband bloot tussen stedelijk protest, openbare ruimte en pogingen om democratische instituties en praktijken nieuw leven in te blazen.

Besproken door Letty Reimerink

City Unsilenced.

Urban Resistance and Public Space in the Age of Shrinking Democracy
Jeffrey Hou en Sabine Knierbein (eds.)
Routledge, New York & Londen, 2017
ISBN: 9781138125810
250 pp, €50,99

Protesten tegen huisuitzettingen in Barcelona, de herontwikkeling van een vliegveldterrein in Berlijn of een tariefsverhoging in het openbaar vervoer in Brazilië; wat de cases verbindt is dat de openbare ruimte niet alleen de locatie is waar het protest plaatsvindt (‘space of democracy’), maar ook het onderwerp dat ter discussie staat in de strijd tegen neoliberaal beleid dat leidt tot afbraak van de democratie (‘democracy of space’). 
In onze geglobaliseerde, neoliberale wereldorde is dat wat ooit van de gemeenschap was (‘commons’) een economisch goed geworden. Dat heeft tot een toenemende ongelijkheid geleid, die bij uitstek in steden waarneembaar is in processen als gentrificatie, citymarketing en de toegenomen upgrading van binnensteden. De plek waar democratie tot leven komt, de openbare ruimte, is niet meer voor iedereen toegankelijk, waardoor het volk als het ware monddood wordt gemaakt. 
Kijkend naar dwarsverbanden tussen de cases valt bijvoorbeeld op dat veel protesten nieuwe groepen uit de middenklasse aantrekken die normaal gesproken niet snel de straat op gaan. Veel acties zijn in eerste instantie gericht tegen een concrete gebeurtenis, zoals het commercieel verhuren van een gemeentelijk sportveld in San Francisco. De meerwaarde van het boek zit in de samenhang die het aantoont tussen openbare ruimte en democratie. De onderliggende oorzaken voor de protesten blijken overal ter wereld vergelijkbaar te zijn.  Hoewel een groot aantal van de beschreven protesten, zoals de paraplubeweging in Hong Kong en de Gezi Park-protesten in Istanboel geen goed einde kenden, is de City wel degelijk Unsilenced. 

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren