Kennisnetwerk over de leefomgeving

De beweegvriendelijke stad

vrij 1 dec 2017

Op verzoek van de gemeente heeft het bureau Urhahn een boek samengesteld over een beweegvriendelijk Amsterdam. Uitgangspunt is dat lichamelijke inspanning de gezondheid en het welbevinden van elke Amsterdammer bevordert.

Urhahn | stedenbouw & strategie
Besproken door Guus de Hollander, Planbureau voor de Leefomgeving
In opdracht van: Gemeente
Amsterdam, 2017
ISBN: 978-90-827451-0-8
192 pp, € 24.50

Het is een bijzonder fraai en overzichtelijk boekwerk geworden, waarin het prinsheerlijk bladeren is, voor de beroeps en voor de leek. Tekst, foto’s en inzichtelijke diagrammen zijn op toegankelijke wijze geordend aan de hand van de drie thema’s: ‘fietsen en lopen’, ‘sport’ en ’spel en ontspanning’. Bij elk thema worden eerst de ambities op een rij gezet, denk daarbij aan de verbinding van stedelijke kernen, een luwe stadsbuurt, de stad als sportschool, water als beweegruimte of onbegrensde plekken. Aan het eind worden die vertaald in concrete ‘ontwerptools’ die grafisch in beeld worden gebracht. Ze zijn geschematiseerd naar veel voorkomende Amsterdamse stadswijken. Alle groene, rode en blauwe mogelijkheden van de stad worden benut, vaak in aansluiting op al bestaand, spontaan gebruik. In de tussentijd wordt de lezer vermaakt en onderwezen met (historische) achtergrondverhalen van goed ingevoerde auteurs. En vooral ook met zo’n 20 inspiratieprojecten, die met korte, rake beschrijvingen en foto’s in beeld worden gebracht. De lol van de herkenning, zeker voor de Amsterdammers onder de lezers. Zo maak je het ontwerp concreet: de fietsparkeergarage bij station Zuid, de voor- en nadelen van de Nesciobrug, de befaamde stadsportvelden op het Olympiaplein, de natuurspeeltuin het Woeste Westen of het stadsstrand van Blijburg.

Terecht wordt in de inleiding opgemerkt dat bewegingsarmoede vooral voorkomt bij de lager opgeleide, minder gefortuneerde Amsterdammer. Die is vaak ook minder gezond. Het is niet altijd duidelijk in hoeverre juist die groep in de toch al flink ‘gentrificerende’ stad zal profiteren van de beweegvriendelijke inrichting. Overigens zijn die gezondheidsverschillen een oude, hardnekkige kwestie, die zeker niet alleen met inrichtingsmaatregelen kan worden opgelost.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren