Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Blogs

Dorpsmolen Reduzum

Eigenzinnige Redústers weten van aanpakken!
Ver weg, in een klein dorpje, bovenaan Nederland grenzend aan de Waddenzee, strijd een gemeenschap voor de vervanging van hun windmolen. Zij willen afgekoppeld worden van het nationale energienet om te laten zien dat het ook anders kan. Wat is het geheim van hun dorpskracht? Waardoor hebben zij zo'n enorme voorsprong op andere gemeenschappen in hun ontwikkeling?

Henk Vellinga wil het verhaal over de unieke kracht van de Redústers graag vertellen. Dit verhaal gaat niet over de energietransitie, dit is voor hen namelijk enkel een middel. Het is één van de activiteiten die ze doen om hun eigen samenleving sterker te maken. Ze zijn al, zelf, vanaf hun oorsprong eigenlijk bezig met de continue ontwikkeling van hun eigen samenleving begon ver terug in de geschiedenis van het dorp. In Reduzum is 95% van de bewoners lid is van het Doarpsbelang. ”Elke tien jaar ontwikkelen we een gemeenschappelijke visie met een concreet actieplan voor de ontwikkeling van het dorp. En op de algemene ledenvergadering bespreken de bewoners welke acties wel of niet gehaald zijn. Ook bepalen we dan met elkaar wat en hoe bijgestuurd moet worden. “Meestal zijn daar wel 180 man aanwezig”, zegt Henk trots.

Waardecreatie door energietransitie

Er zijn veel werkgroepen, die bepaalde onderdelen met elkaar verder brengen. De groepen zijn permanent of meer ad hoc, sociaal of meer fysiek gericht. “Samen weet je heel veel. En mede doordat de onderlinge communicatie zo goed is, komt het dorp elke keer verder. Het gaat niet door als de bewoners niet achter een idee kunnen staan.

We waren er al vroeg van overtuigd dat we met de waardecreatie door het opwekken van energie ook andere voorzieningen in het dorp konden gaan realiseren. Daarom zetten we daar als eerste op in. Voor onze duurzame energievoorziening kozen we voor de combinatie van zoveel mogelijk zonnepanelen en een windmolen. Deze windmolen hebben we met vier dorpen gekocht.”

Ondertussen zijn bijna alle huizen in het dorp geïsoleerd. En veel huizen hebben een zonneboiler, dubbele beglazing, spaarlampen en een goede HR-ketel. Er zijn ondertussen zoveel extra zonnepanelen in het dorp, dat de opbrengsten van de zonnepanelen in de zomer hoger is dan die van de windmolen. De combinatie van beide voorzieningen zorgt voor een behoorlijk constante opbrengst, zowel voor de huishoudens als voor de ontwikkelingen in de gemeenschap.

Samen monitoren we de opbrengsten van iedere installatie, dan zijn we er snel bij wanneer er problemen zijn. De bewoners hoeven er zelf niets voor te doen, het gaat vanzelf. We hebben daarvoor een speciale dienst die direct voor het onderhoud en reparaties zorgt. Zo kunnen we met allen een optimale opbrengst blijven behalen en dit versterkt het vertrouwen van de bewoners in de nieuwe technieken.”

De Galliërs van de energietransitie

Eigenlijk willen de Redústers nu ook volledige zeggenschap over hun elektriciteitsnetwerk. „We zullen dan alles regelen om zelf stroom te houden.” Het vertrouwen dat dat hen gaat lukken, heeft Henk ondertussen wel.

Henk acht het zelfs mogelijk dat alle inwoners in Nederland de zeggenschap over hun omgeving terug krijgen of nemen. Zij zouden door de partijen, die nu al zo lang voor de collectieve voorzieningen zorgen, daarin begeleid kunnen worden. “Het gaat er dan vooral om dat deze partijen de bestaande regels zelf ter discussie gaan stellen. ”Ze moeten zich continue afvragen waarom ze doen wat ze doen of waarom ze niet doen wat nu echt nodig is. Dan is het allemaal niet zoveel moeite, dan komt de schaal in de transitie vanzelf”, weet Henk ondertussen.

Dit verhaal over Reduzum lijkt op het verhaal van het beroemde Gallische dorpje. Ook de Galliërs wisten met allerlei avonturen hun zelfstandigheid te behouden en zich als gemeenschap te handhaven waardoor de Romeinse overheersers het moeilijk hadden. De technische innovatie, de collectieve investeringen en de manieren voor het verkrijgen van draagvlak en samenwerking, zijn wellicht ingrediënten van hun toverdrank.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren