Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Blogs

Ecommunity

Kringlopen maken in het Ecomunitypark
Het Ecomunitypark in Oosterwolde wordt een uniek ecologisch werklandschap van 17 ha. Het park heeft als eerste in Nederland het label "outstanding" (vijf sterren) gekregen op het internationale duurzaamheidscertificaat BREEAM, dat de duurzaamheidsprestatie van gebiedsontwikkeling beoordeelt. Ik spreek met Anne Jan Zwart, de geestelijke vader van het Ecomunitypark, die met eigen geld het risico heeft genomen om dit project te verwezenlijken.

Het concept van het Ecomunitypark berust op vier pijlers: natuur, regionale economie, kennisuitwisseling en kwaliteit van ruimte. Het maken en herstellen van kringlopen is een wezenlijk leidmotief. Dat geldt niet alleen in ecologisch opzicht, maar ook sociaal en economisch. Anne Jan verwacht dat dit concept bedrijven zal aantrekken, die zich hiermee verwant voelen. Zijn voormalige bedrijf ECOstyle (dat actief is in de markt voor ecologisch verantwoorde plant- en dierproducten) is de eerste vestiger op het park. Een biologische kaasproducent wordt de tweede.

Duurzaamheid als vestiginsfactor

De waardering van de kwaliteit van natuur en ruimte is een ‘asset’ in het businessplan voor het Ecomunitypark. ‘Met de lage m2prijs die bij reguliere bedrijventerreinen wordt gehanteerd, geef je eigenlijk aan dat ruimte geen waarde heeft. Je concurreert dan met andere gemeenten op de verkeerde (‘old school’) vestigingsfactor en suggereert ten onrechte dat ruimte eindeloos en onbeperkt beschikbaar is,’ zegt Anne Jan. ‘Iedereen is heel concreet op zoek naar de kracht van het Noorden. Door de kwaliteit van de ruimte in het Noorden te benadrukken en circulair-economische initiatieven te stimuleren, kan je hier het verschil maken.’ Zo hoopt hij dat het park succesvol ondernemerschap bevordert door de mogelijkheden tot intensieve samenwerking tussen bedrijven onderling en met de aanwezige kennisinstellingen. De maatschappelijke spin off is dat succesvolle bedrijven een positieve impuls leveren aan de leefbaarheid van de regio.

Biocentrum als hart van de ontwikkeling

Een centraal gebouw op het park wordt het Biocentrum (Biosintrum in het Fries). Dit wordt een uitwisselpunt en ontmoetingsplek voor bedrijven en kennisinstellingen. ‘Je hebt zo’n hardware nodig om software te kunnen draaien, dan begint het pas,’ zegt hij. De investering in het gebouw is 3 miljoen, waarvan 2 miljoen uit de publieke sector (provincie en gemeente elk een derde) en 1 miljoen privaat. Er zullen ook kennismakelaars worden aangesteld, die gaan schakelen tussen de kennisbehoefte van bedrijven en het kennispotentieel van onderwijsinstellingen in het Noorden. ‘Ook vraag ik aan bedrijven die zich hier willen vestigen om geen eigen kantine of grote vergaderzalen te bouwen, maar om daarvoor de faciliteiten in het Biocentrum te gebruiken. Dat hebben we onderzocht op meerdere plekken in Europa en onze conclusie was dat overal waar dingen gezamenlijk gebeuren er een nieuwe dynamiek en infrastructuur ontstaat. Dat willen we hier ook, een ecosysteem maken waar innovatie als vanzelf begint en doorgaat.’

Leefbaarheid van nu wordt duurzaamheid van later

Zijn drijfveer is hoe hij ondernemer wil zijn. ‘Winst is meer dan geld. Je moet ook het milieu, de gezondheid van werknemers, de banen voor jongeren die je voor de regio kunt behouden, de leefbaarheid en zo meetellen. Toen mijn eerste kleindochter 11 jaar geleden geboren werd, las ik dat de helft van het aantal meisjes van haar leeftijd tenminste 100 jaar of ouder wordt. Dat maakte mij scherp bewust van mijn verantwoordelijkheid over hoe we met de aarde omgaan. Dan kan je wel zeggen: wat kan ik er aan doen?, maar dan is mijn antwoord: nou, heel veel. Als consument stuur je de economie elke dag met elke koopbeslissing die je neemt en elke euro die je uitgeeft.’

Bekijk hier Volledig interview Ecommunity (PDF)

Bekijk hier website Ecommunity

 

Places of Hope is een tentoonstelling en serie activiteiten over hoe we samen de toekomst van Nederland vormgeven. Dit alles onder het motto 'Zin in de toekomst!' Met kunstenaars, science fiction films, ateliers en workshops gaat de bezoeker op zoek naar het goede leven van morgen.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren