Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Goed wonen in de regio

Volkshuisvesting Anouk Corel - 30 augustus 2023

In het onderzoeksrapport 'Elke regio telt' concludeerden drie adviesraden dat de leefbaarheid in krimpregio's onder druk staat en dat de woningvoorraad in verschillende gebieden verouderd raakt. Hoe zit dat? En wat betekent dat voor de inspanningen van woningcorporaties? Huizen kunnen vernieuwd en aangepast, zo menen corporaties in Twente, Zeeuws-Vlaanderen en in de Kop van Noord-Holland.

De plek waar mensen wonen is bepalend voor de kansen die iemand krijgt op zijn levenspad. Dat geldt niet alleen voor mensen die opgroeien in achterstandswijken van steden, maar ook voor de bewoners van krimpgebieden op het platteland. Het onderzoeksrapport Elke regio telt van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur maakt duidelijk dat in de verschillende regio’s aan de randen van het land welvaart achterblijft. Het rapport geeft tevens aan dat de leefbaarheid onder druk staat en de woningvoorraad in verschillende gebieden verouderd raakt.
Voor het onderzoek namen de adviesraden vijf regio’s onder de loep, waaronder Twente, de Kop van Noord-Holland en Zeeuws-Vlaanderen. Zij voerden gesprekken met bestuurders en mensen die werken en wonen in die vijf regio’s. Woningbouwcorporaties kwamen niet aan bod. Maar hoe denken corporaties met bezit in dergelijke gebieden over brede welvaart en wonen in de regio?

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren