Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Haagse zelfreflectie ook nodig voor de Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid?

Maurice Reinink, Patricia Kooij, Rebecca van Nie, Renate Schultz - 16 maart 2021

19 januari 2021. Op deze dag stond de Tweede Kamer stil bij de kinderopvangtoeslagaffaire. Het kabinet trad af naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. De algehele conclusie van het onderzoek was dat door harde regelgeving, vooringenomen handelen, het ontbreken van de menselijke maat en door geen gehoor te geven aan noodsignalen, tienduizenden ouders en kinderen hun leven hebben zien veranderen in een moeras van ellende. Door het aftreden neemt het kabinet de ultieme politieke verantwoordelijkheid.

Dit, de kinderopvangtoeslagaffaire, had nooit mogen gebeuren, zo stond in de excuusbrief van premier Rutte (VVD). In het debat wat daarop volgde, vonden vrijwel alle woordvoerders dat de Kamer aan zelfreflectie moet doen. Wat kunnen we concreet beter doen, vraagt Van der Staaij (SGP) zich hardop af. We moeten misschien wat minder op de actualiteiten reageren en ons wat meer bezighouden met wetgeving en fundamentele debatten, aldus Dijkhoff (VVD). Naast het falende beleid, stond de informatievoorziening aan de Tweede Kamer ter discussie. De Kamer heeft jarenlang geworsteld met het boven water krijgen van informatie. In de toekomst moet de kamer beter geïnformeerd worden besluit Rutte.
Hoewel de kinderopvangtoeslagaffaire een andere casus is dan die waar we in dit artikel bij stil staan, mogen we ons wel afvragen hoe er op de thema’s Ruimte en Wonen de afgelopen jaren is gehandeld. Is het op deze thema’s ook noodzakelijk om te reflecteren? Hoe hebben de afgelopen kabinetten op dit dossier gehandeld?
Welke lessen kunnen we trekken en wat beloven de politieke partijen voor de komende vier jaar? Zijn beloftes voor de komende vier jaar voldoende of moeten we veel verder vooruitkijken? Heeft de politiek de kiezers in de kou laten staan?

Waar staan we nu?

De woningmarkt en de energietransitie (die voortvloeit uit klimaatbeleid) lijken, naast COVID-19, vooralsnog urgente thema’s in politiek Den Haag te zijn.
De geanalyseerde partijen zijn het bijna allemaal eens dat er meer, betaalbare en ook duurzamere woningen moeten worden gebouwd en dat we gehoor moeten geven aan het klimaatakkoord van Parijs. Over de manier waarop dat moet gebeuren, verschillen de meningen sterk.
Voormalig minister van Veldhoven (D66) geeft in het Kamerdebat van 19 februari 2020 toe dat er sprake is van een crisis op de woningmarkt. Het huidige woningtekort is inmiddels opgelopen naar 3,2 procent, wat neerkomt op een tekort van circa 331.000 woningen.
Nederland loopt ver achter met de klimaatdoelen blijkt uit een doorrekening van het PBL in 2020. De Raad van State uit zich buitengewoon kritisch over de daadkracht vanuit Den Haag. De uitvoerbaarheid van de wettelijke basis van de klimaatmaatregelen zijn discutabel. Wetten en regelgeving lijken niet goed op elkaar aan te sluiten en er is onvoldoende samenhang tussen de plannen en wetten.

Lees meer in het pdf bestand

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2021. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren