Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Blogs

#hoedan

In de gemeente Beuningen worden duidelijke doelen gesteld als het gaat om energietransitie. In een gebiedsproces met de samenleving gaan we met een missie op pad!

Beuningen is ambitieus: energieneutraal in 2040. Deze gemeente heeft echter niet alleen ambitie, er is óók een visie op de uitvoering daarvan. Dat geldt uiteraard voor projecten als energiebesparing bij huishoudens en bedrijven en opwek van elektriciteit op de daken in de dorpen, maar ook voor de grote slag neemt de gemeente verantwoordelijkheid. Voor de grootschalige opwek in het buitengebied is de visie namelijk duidelijk: 731 tera-joule in 2040.

Dit is voor een kleine gemeente als Beuningen een flinke opgave. We kunnen precies berekenen en tekenen hoeveel windturbines en hectare aan zonnepanelen dat is, maar doen dat niet: we gaan het namelijk aan de samenleving vragen!

Grootschalige opwek gaat niet vanzelf en als een boer of windontwikkelaar zelf met participatie aan de slag gaat, ben je als gemeente de regie kwijt. Het gemeentelijke gebiedsproces is gericht op: mogelijkheden creëren, afstemmen, zo veel mogelijk tegemoet komen aan wensen. Een inhoudelijk debat over windturbines en zonnepanelen lijkt te lukken. Vanuit de inventarisatie van wensen, ideeën en zorgen maken we nu de stap naar de kaart en verkennen we gezamenlijk de scenario’s. In een gebiedsraad werken we die uit in kwalitatieve en kwantitatieve uitgangspunten.

 

De gesprekken worden gevoerd met de vier kernen: Beuningen zelf en de drie kerkdorpen Ewijk, Weurt en Winssen. Dat een proces op maat nodig is blijkt: per dorpen liggen er duidelijk andere accenten. In Weurt onder de rook van Nijmegen uitten de dorpsbewoners hun zorgen over de grootschalige industrie, de vuilverbrandingsinstallatie in het dorp en de windmolens vlak over de grens. In de andere gesprekken wisselen enthousiasme, scepsis en constructief meedenken elkaar af. De accenten per dorp leiden ook weer tot maatwerkkeuzes voor het vervolg.

De regie - onder meer over welke locaties en eigendommen, de manier van het verdelen van investeringen en opbrengsten - wordt ook vanuit het gebiedsproces opgepakt. De boeren en de windontwikkelaars die staan te trappelen, committeren zich. De lokale energiecoöperatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd én gekoppeld aan de mogelijkheden om wat terug te doen voor de samenleving.

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren