Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Ruimte en Wonen 2023/1 Waterschap

Over de waterschappen Bert Pots, Remko Zuidema - 8 maart 2023

Hoofdredactioneel

Welke dijk zorgt voor mijn droge voeten? Kan een boer al vroeg in het voorjaar met zijn zware voertuigen het land op of verkiezen wij een drassige omgeving? En wordt ons rioolwater voldoende gezuiverd voordat het in open water wordt geloosd om daarin veilig en gezond te kunnen zwemmen? Bij veel van dergelijke vragen blijft het stil. Alleen bij ernstige calamiteiten, overstromingen door onverwacht zware regenval of bij ernstige droogte, staat de samenleving uitvoerig stil bij de rol van onze waterschappen.

2023 #1 Waterschap

Download het vakblad met de link onderaan dit artikel (alleen voor leden)

Waterschappen – de veruit oudste en tegelijk meest onbekende overheden van ons land – houden op 15 maart verkiezingen. Vanwege discussies over onze dijken, het meest passende peilbesluit en de zuivering van afvalwater, zou het logisch zijn dat we na negenhonderd jaar polderen continu aan onze waterschappen worden herinnerd. Niets lijkt minder waar. De fusie van bijna vierduizend waterschappen naar 21 organisaties in bijna tweehonderd jaar tijd, ging geruisloos aan ons voorbij. De democratische transitie van tot twintig jaar terug alleen verkiezingen van en door direct belanghebbenden naar bijna algemene verkiezingen door alle inwoners, we hebben er weinig van gemerkt. Zelfs de recente wijziging van het waterschapsbestuur, het terugbrengen van zeven geborgde zetels naar nu vier voor agrariërs en natuurbeheerders en daarmee het verhogen van het aantal politieke vertegenwoordigers. Het lijkt nauwelijks aandacht te krijgen. 

Veel inwoners kennen hun waterschap alleen van de jaarlijkse belastinginning. Dat waterschappen met die inkomsten zelf hun eigen broek weten op te houden is vervolgens vrijwel onbekend. Maar wat doen die waterschappen eigenlijk met dat geld? Wie heeft het bij de besteding van die middelen voor het zeggen of wie wil het voor het zeggen hebben? En hoe kijken de vele experts en bestuurders binnen die waterschappen naar hun toekomst?

Water en bodem zijn voortaan sturend in het ruimtelijk beleid

Met de onzekerheid over de gevolgen van klimaatverandering, de noodzaak van duurzame energieopwekking en de dringende behoefte om de belangen van natuur en landbouw beter met elkaar in balans te brengen, ontwaken waterschappen uit hun onbekendheid. Er valt heel wat te kiezen. Over de plek waar we straks nog kunnen wonen, over de versterking van de biodiversiteit of over de kwaliteit van ons zwem- en viswater.

Waterschappen tonen zich innovatief, zo betogen twee dijkgraven uit Groningen en Limburg en een hoogheemraad uit het hart van Nederland in een gezamenlijk interview. Steeds vaker is er op weg naar een circulaire economie aandacht voor de terugwinning van grondstoffen, steeds beter hebben zij oog voor de mogelijkheden van energieopwekking uit ons warme afvalwater.

Gebiedsontwikkeling krijgt fundamenteel ander karakter

In dit nummer staan we ook uitvoerig stil bij de principiële keuze van het Rijk dat water en bodem voortaan sturend zijn in het ruimtelijk beleid. Waterschappen vinden het belangrijk dat de watersector éindelijk meer invloed krijgt. Gebiedsontwikkeling zal een fundamenteel ander karakter krijgen. Een nieuwe woonwijk intekenen en vervolgens bodem en water aanpassen aan de wensen van de toekomstige gebruikers, is geen begaanbaar pad meer. Diezelfde bestuurders erkennen dat voor de juiste invulling van die rol nog wel een en ander moet veranderen.    

Zoals ook Martijn van der Steen en Myrthe van Delden uitleggen dat het waterschap van de toekomst gaat over dingen anders doen en over dingen niet meer doen. Dat vereist diepe verandering, niet alleen in de instrumenten, maar ook in de fundamenten. Voor de verandering naar een fair en houdbaar systeem verdient strategie en strategisch vermogen daarom een plek in de kern van onze waterschappen.

Die andere gebiedsontwikkeling gloort in de plannen van architect Daan Bruggink. Samen met een ontwerpteam laat hij zien dat natuur- en klimaatinclusief handelen kan leiden tot andere stedenbouwkundige concepten. Die Nieuwe Oogst smaakt naar meer.

 

Remko Zuidema
Stichting BRIQS

Bert Pots
Senior redacteur  

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren