Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Nieuwe inkomensgrenzen sociale huur

Regionale verschillen en toekomstperspectief Tom Kleinepier, Kenneth Gopal - 6 oktober 2020

Onlangs stemde de ministerraad in met een wetsvoorstel om de doelgroep sociale huur te wijzigen. Waar momenteel alle huishoudens met een inkomen tot €38.035 in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, wordt dit €35.000 voor eenpersoons- en €42.000 voor meerpersoonshuishoudens. ABF Research onderzocht wat dit betekent voor de doelgroep sociale huur, met daarbij speciale aandacht voor regionale verschillen en verwachtingen voor de toekomst.

Momenteel is bijna een op de drie woningen in Nederland in het bezit van een woningcorporatie. Dat komt neer op zo’n 2,3 miljoen corporatiewoningen. Het grootste deel (94%) van het zelfstandige corporatiebezit heeft een kale huurprijs onder de liberalisatiegrens van €720,42 per maand (dVi, 2018). Deze woningen worden sociale huurwoningen genoemd.
Woningcorporaties moeten jaarlijks minimaal 80% van het vrijkomend aanbod van hun sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een belastbaar inkomen tot €38.035 per jaar (inkomen kinderen niet meegerekend). Huishoudens met een inkomen onder deze grens worden vaak aangeduid als de ‘EC-doelgroep’ omdat regelgeving omtrent toewijzing van sociale huurwoningen met instemming van de Europese Commissie (EC) is ingevoerd. Europese lidstaten zijn vrij om zelf te bepalen hoe de doelgroep precies afgebakend wordt. De Nederlandse inkomensgrens voor sociale huur leidt al jaren tot veel discussie. Volgens Aedes, de Woonbond en andere partijen is de huidige inkomensgrens te laag voor veel van onze woningmarkten. Daarnaast zou er rekening gehouden moeten worden met huishoudtype vanwege verschillen in draagkracht.
Vorig jaar zomer heeft minister Ollongren het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen ingediend, dat inmiddels is goedgekeurd door de ministerraad. Hierin wordt onder andere voorgesteld om de inkomensgrenzen voor het toewijzen van sociale huurwoningen te veranderen: van €38.035 voor alle huishoudens naar €35.000 voor eenpersoons- en €42.000 voor meerpersoonshuishoudens.
Dit artikel beschrijft hoe de ‘Nieuwe doelgroep’ (nieuwe regelgeving) zich verhoudt tot de EC-doelgroep (huidige regelgeving). We kijken daarbij eerst naar de situatie voor Nederland als geheel om vervolgens enkele regionale verschillen in kaart te brengen. Ook blikken we vooruit naar hoe de twee verschillend gedefinieerde doelgroepen zich naar verwachting ontwikkelen in de toekomst.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Jaap Huibers - Rentree 15 oktober 2020 14:34

De hoofdvraag is volgens mij welke motivatie er schuilt achter het schuiven met, en vooral het terugbrengen van, de inkomensgrens voor 1-persoonshuishoudens. De afgelopen jaren zijn, inclusief de verruiming van de doelgroep met de zogenaamde Monach-groep, de wachttijden voor de sociale huur fors opgelopen. Het zou de wereld eenvoudiger maken als we om die reden de huidige grenzen minimaal in stand houden. Wachtlijsten lopen niet op omdat sociale huur voor veel mensen een aantrekkelijker perspectief is dan de vrije markt. Het is omdat het in de meeste gevallen het enige perspectief is. Ik ben bang dat de zorgen over oplopende huurtoeslag hier op de achtergrond toch ook een rol spelen.

Jaap Huibers - Rentree 15 oktober 2020 14:34

De hoofdvraag is volgens mij welke motivatie er schuilt achter het schuiven met, en vooral het terugbrengen van, de inkomensgrens voor 1-persoonshuishoudens. De afgelopen jaren zijn, inclusief de verruiming van de doelgroep met de zogenaamde Monach-groep, de wachttijden voor de sociale huur fors opgelopen. Het zou de wereld eenvoudiger maken als we om die reden de huidige grenzen minimaal in stand houden. Wachtlijsten lopen niet op omdat sociale huur voor veel mensen een aantrekkelijker perspectief is dan de vrije markt. Het is omdat het in de meeste gevallen het enige perspectief is. Ik ben bang dat de zorgen over oplopende huurtoeslag hier op de achtergrond toch ook een rol spelen.

Flats Kanaleneiland Utrecht. Foto Benjamin Meijer
x Met het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren