Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Blogs

Peinder Mieden

Een bijzondere oefening in nederigheid
In de Peinder Mieden, ten zuiden van het dorp Opeinde, worden binnenkort 43 particulieren eigenaar van een natuurgebied van 87 ha groot. De kopers willen de vrijheid om in hun eigen natuurgebied te kunnen wonen en kunnen tevens zonder welstandsbeoordeling bouwen. Jentje Steegstra is een van de trekkers van het proces met de kopersgroep en de gemeente Smallingerland. De kavels zijn bijna allemaal verkocht en in vijf jaar wordt het agrarische gebied getransformeerd tot natuur. Hoe is het mogelijk ook elders in Nederland natuur te laten ontwikkelen en beheren door bewoners?

Het gebied was door de gemeente ooit aangekocht om uit te kunnen breiden met oa. een industrieterrein. Toen dit door de crisis niet meer aan de orde was, was een oplossing voor de gemeente essentieel. De raad werd met veel moeite overtuigd om het gebied als Nieuwe Marke te ontwikkelen. Dit is een concept waardoor extra natuur in Nederland ontstaat. Terwijl deze natuur niet met subsidies gekocht, ingericht en beheerd hoeft te worden. Het is echt uniek in Nederland, de mogelijkheid om in je eigen natuur te wonen en dit te beheren. “De kopers die hierop afkomen zijn allemaal enorm gedreven om de eigen woonomgeving te organiseren,” zegt Jentje. “Het is een integraal proces, alles is met alles verbonden,” zegt Jentje. Als een van de trekkers kost hem dit nu, voordat er één paal de grond in is, al ruim 8 uur per week. Hij leidt onder andere vijf werkgroepen. De gemeente en kopersvereniging leren samen veel over de innovatie die in de procedures en werkwijzen ook nodig is om dit innovatieve concept samen te realiseren.

Kracht van de natuur

De kavels zijn bijna allemaal verkocht en in vijf jaar wordt het agrarische gebied getransformeerd tot natuur. Na die vijf jaar worden de bewoners volledig verantwoordelijk voor het beheer van het natuurgebied. Hun visie gaat uit van de kracht van de natuur. “We willen zo dicht mogelijk bij de potentie van het gebied blijven. Zo kan het gebied zichzelf zoveel mogelijk ontwikkelen!” “Dit is voor de toekomstige eigenaren een oefening in nederigheid”, zegt Jentje.       

“We zijn zo gewend om alles te doen om de natuur naar onze hand te zetten. In de werkgroepen gebruiken we creatieve en denkkracht van de kopers, de gemeenschap en uit de omgeving optimaal. We komen telkens weer met innovatieve oplossingen die passen in het gebied. En oplossingen die op de lange termijn steeds meer gaan opleveren voor het gebied. Zulke keuzes zorgen voor onze zekerheid, zo blijft het ook op de lange termijn betaalbaar om het gebied te beheren.

Traditie versus vooruitgang

De meeontwikkelende kopersgroep botst bij de vele stappen in de ontwikkeling met de traditionele manier van werken procesaanpak waarbij zij alle bewoners op dit gebied 'ontzorgden’. Ontzorgen is badinerend, het is nog vooral 'regelen voor’ in plaats van 'regelen met’ geweest. Voor de betrokken professionals en overheden is dus dit traject ook een oefening in nederigheid om uit te leren gaan van de kracht van de gemeenschap (én de natuur).” Het is samen leren over een andere verdeling van taken en rollen.

We moeten allemaal heropgevoed worden.

“Op dit gebied dienen we allemaal nog heropgevoed worden, er zijn nog zoveel patronen en oud gedrag of overtuigingen naar elkaar toe. We merken dat vooral het investeren in de sociale interactie maakt dat het lukt. Het bouwen aan het vertrouwen aan beide kanten gebeurt door telkens weer te investeren in de relatie.” Het liefst zouden de toekomstige grootgrondbezitters ook de werktijden van de ambtenaren en keuzes voor vergadertijden aangepast zien.” Overleggen worden vaak overdag ingepland, dan moeten de meeste kopers gewoon werken!”

Bekijk hier Volledig interview Peinder Mieden (PDF)

Bekijk hier website De Peinder Mieden

 

Places of Hope is een tentoonstelling en serie activiteiten over hoe we samen de toekomst van Nederland vormgeven. Dit alles onder het motto 'Zin in de toekomst!' Met kunstenaars, science fiction films, ateliers en workshops gaat de bezoeker op zoek naar het goede leven van morgen.

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren