Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Ruimte en Wonen 2022/3

Rijksregie - 3 november 2022

Hoofdredactioneel

De crises worden steeds zichtbaarder in de fysieke leefomgeving. Dat gold de afgelopen maanden in ieder geval voor de klimaatcrisis. De enorm hete zomerdagen resulteerden in dichtzittende gordijnen en met aluminium beplakte ramen. Het gebrek aan neerslag heeft de natuur verdord en de bodem verdroogd. De waterstanden van de grote rivieren zijn laag. Deltacommissaris Peter Glas zegt, in een interview in dit nummer, dat de lage waterstanden ‘in de zomerperiodes (…) wel het nieuwe normaal kunnen worden’. Iets anders dat steeds zichtbaarder wordt in de fysieke leefomgeving is de bodem die op sommige plekken in Nederland sluimerend daalt. De opgehoogde drempels en verzakkende tegels en rijbanen tonen de inklinking en verzakking van de Goudse bodem, zo laat het beeldessay in dit nummer illustratief zien. Toch zijn niet alle crises even direct zichtbaar in de fysieke leefomgeving. Dat onderstreept Theo Stauttener in zijn column, waarin hij de aandacht vestigt op de verdiepende woningcrisis.

Hoe (on)zichtbaar de crises ook zijn, één ding is zeker: het is nu tijd voor actie. Nietsdoen is geen optie. Dat realiseert ook kabinet-Rutte IV zich eindelijk. In politiek Den Haag lijkt het gevoel van urgentie niet langer te ontbreken. Door de opeengestapelde crises is de fysieke leefomgeving (weer) hoog op de politieke agenda beland. Het Rijk heeft aangekondigd dat zij opnieuw de regie gaat voeren. Dat wil zeggen: een richtinggevend toekomstbeeld en een integrale aanpak om de urgente ruimtelijke opgaven op te pakken. Het Rijk waardeert de fysieke leefomgeving dus weer. Dat is goed nieuws en aan te moedigen. Het is te hopen dat die herwaardering een permanent karakter heeft. De belangstelling voor de fysieke leefomgeving mag in politiek Den Haag niet opnieuw wegzakken.

In politiek Den Haag lijkt het gevoel van urgentie niet langer te ontbreken

Is de aangekondigde rijksregie dan de oplossing voor alle crises? Ik ben bang van niet. Laat de rijksregie niet de verwachting wekken dat alle urgente ruimtelijke opgaven opgelost zullen (of kunnen) worden. Alle oplossingen vragen immers om ruimte. Er moeten dus strategische keuzes gemaakt worden over de (her)verdeling van de Nederlandse ruimte. Dat is onontkoombaar. Herlees de eerste zin van dit redactioneel nog maar eens. Het wordt dus interessant (én spannend) als we stilstaan bij de ingrijpende ruimtelijke keuzes die de rijksregie tot gevolg heeft. En hoewel er de komende maanden nog verschillende knopen doorgehakt zullen worden, krijgt de rijksregie inmiddels vorm. De hoogste tijd om in dit nummer wat uitvoeriger bij die aangekondigde rijksregie stil te staan.

Lilian van Karnenbeek
Universiteit Utrecht

Inhoud

Bespreking ruimtelijke ordeningsbrief
Vier auteurs over een brief van vier maanden geleden

Staat de Omgevingswet haaks op rijksregie?
De roep om nationale regie

Bouwen in de laaggelegen polder Rijnenburg, wel of niet doen?
In gesprek met dijkgraaf Jeroen Haan

Adaptiviteit bij de woningbouwopgave
Adaptiever leren werken

Bouw flexwoningen
In gesprek met Erik Gerritsen

Voor iedereen eerst een woning
Leren van de Finse daklozenaanpak

Renaissance van het ruimtelijk domein
Interview met Peter Glas

Beeldessay
Droog veen

Column
Een heet najaar op de woningmarkt

Recensie
Oases in de stad

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren