Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Ruimte en Wonen 2023/4 Andere keuzes

Leo Pols, Bert Pots - 29 december 2023

Krijgen we een rechts, een centrumrechts of een centrumlinks kabinet? Of gaan we opnieuw naar de stembus? De komende tijd zal het blijken. De redactie van Ruimte + Wonen houdt de landelijke politiek in dit nummer een spiegel voor. We kunnen andere keuzes maken bij de aanpak van migratiestromen, de oplossing van klimaatproblemen en het verbeteren van bestaanszekerheid.

Zal de ruimtelijke ordening in een nieuwe kabinetsperiode overleven? Ries van der Wouden is op grond van eerder vertoonde veerkracht optimistisch. Het systeem is flexibel. Bovendien is het waardenpalet verbreed. De toekomstagenda is behoorlijk gevuld. Bodemdaling en stijging van het waterpeil vormen een groot risico voor de toekomst van Nederland. Kunnen wij dat op de lange termijn aan? En zouden de verstedelijkingsgebieden van de toekomst niet beter gezocht kunnen worden op de hoger gelegen zandgronden in het Zuiden en Oosten van het land?
Ruimtelijke ordening kan de komst van arbeidsmigranten beïnvloeden, legt Rienk Kuiper uit. Distributiecentra brengen laag gewaardeerde werkgelegenheid met zich mee die niet aansluit op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit leidt tot de werving van arbeidsmigranten. Door in ons land afstand te nemen van het oude Nederland Distributieland en minder ruimte te bieden voor de bouw van nieuwe distributiecentra, kan de toevloed van arbeidsmigranten worden beperkt. Voor hem is het daarnaast de vraag of dergelijke grootschalige gebouwen nog passen bij onze toekomstige bedrijventerreinen. De circulaire economie vraagt om kleinschalige hubs voor opslag, reparatie en delen van goederen en specifieke terreinen met een hoge milieucategorie.
Een fundamentele transitie is aan de orde in onze mobiliteit. De auto heeft zijn beste tijd gehad, denken ze bij het Laboratorium voor Verantwoorde Mobiliteit. Niet dat de auto helemaal zal verdwijnen, maar onze leefomgeving is gebaat bij meer ruimte voor fietser en voetganger en een veel beter ov-systeem. Het is daarbij belangrijk goed rekening te houden met de verschillen tussen stadsbewoners en mensen op het platteland, die veel minder makkelijk afscheid kunnen nemen van hun auto’s.   
In het politieke discours ging het de afgelopen maanden ook veel over het versterken van de bestaanszekerheid van kwetsbare mensen. En het optuigen van nieuwe systemen, waarin burgers minder afhankelijk zijn van alle mogelijke toeslagen. Redacteur Bob Witjes heeft echter een duidelijke boodschap: blijf af van de huurtoeslag. Het huidige systeem heeft zijn waarde bewezen. Alternatieve oplossingen zijn of veel duurder of pakken desastreus uit voor kwetsbare huurders die al zoveel moeite hebben om het hoofd boven water te houden.
Landschapsarchitect en voormalig Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving Berno Strootman heeft juist voor een rechts kabinet een belangrijk advies. “Er moet een oplossing komen voor de stikstofproblematiek. We lopen steeds langs de rand van de afgrond, voortdurend zijn er juridische conflicten. (..)  Als ik een rechtse politicus zou zijn, dan zou ik kiezen voor ontspanning, dan zou ik kiezen voor een situatie waarin we weer lekker met elkaar kunnen ondernemen en we weer huizen kunnen bouwen. En het beschikbare overheidsgeld inzetten op herstructurering van de gebieden waar de grootste opgave ligt.”

Om de totale pdf te lezen, klik hieronder op 'Download artikel als pdf' (zichtbaar na inloggen)

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren