Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Stations als poort naar het landschap

Mike Emmerik - 16 december 2022

Om de steeds drukker wordende steden aantrekkelijk en leefbaar te houden, is een goede toegang tot stadsgroen en omliggende natuurgebieden cruciaal. Landelijk gelegen stations - buitenpoorten genoemd - kunnen een belangrijke rol spelen in het duurzaam ontsluiten van het landschap. Toch is er maar weinig aandacht voor dit type ov-knooppunten. En dat is jammer. Want met relatief kleine investeringen in deze gebieden kan het groen zowel fysiek als mentaal dichter bij de stadsbewoner komen te liggen, stijgt het draagvlak voor onderbenutte stations en wordt het ov aantrekkelijker voor inwoners van het landelijk gebied.

Met de huidige verstedelijkingsopgave is er veel aandacht voor binnenstedelijke verdichting. Met name in de grote steden wordt een aanzienlijke groei  van de bevolking verwacht. Zo zal het inwonersaantal van Amsterdam stijgen tot meer dan een miljoen mensen in 2030, wordt in diezelfde periode voor Den Haag een groei van circa 100.000 inwoners verwacht, en ook Rotterdam, Eindhoven en Utrecht  mogen de komende 10 tot 15 jaar naar alle waarschijnlijkheid tienduizenden extra mensen verwelkomen1. 

Door de woningen voor deze nieuwe inwoners te bouwen in de nabijheid van bestaande woningen, winkels, werkgelegenheid en infrastructuur wordt het draagvlak voor deze voorzieningen vergroot, worden bestaande stedelijke gebieden versterkt en kunnen waardevolle landschappen worden opengehouden2.

Tegelijkertijd vraagt de toenemende bevolking om maatregelen die helpen om onze steden leefbaar en aantrekkelijk te houden. Naast het stimuleren van andere vormen van mobiliteit, en goede (publieke) voorzieningen, vraagt de toenemende drukte in de stad om aantrekkelijke en goed toegankelijke groengebieden en recreatievoorzieningen. Het gaat daarbij om een uitbreiding en kwaliteitsverbetering 
van binnenstedelijk groen, zoals stadsparken, maar minstens zo belangrijk is het verbeteren van de toegang tot de grotere natuurgebieden in de regio die vaak op afstand van de stad liggen. Juist voor die laatste categorie, zouden landelijk gelegen openbaarvervoersknooppunten een uitkomst kunnen bieden.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

1 Station Ruurlo, fotograaf: Rob Dammers
x Met het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren