Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Sturen op regionale samenhang langs de Oude Lijn

Mobiliteit en verstedelijking als bouwstenen Jutta Hinterleitner - 21 februari 2023

Over de stations van de Oude Lijn in relatie tot stedelijke verdichting wordt al nagedacht sinds het Stedenbaan-onderzoek van Atelier Zuidvleugel in 2005-2007. De afgelopen zes jaar was Stephan Bekx (strategisch adviseur bij de gemeente Rotterdam) - als grondlegger van de Verstedelijkingsalliantie* en trekker van de uitwerking van knooppunten in het kader van MoVe** - nauw betrokken bij integrale knooppuntontwikkeling rondom stations langs de Oude Lijn tussen Leiden en Dordrecht. In een gesprek licht hij toe vanuit welke rol hij in deze samenwerkingsvormen heeft bijgedragen aan meer regionale agglomeratiekracht.

* www.verstedelijkingsalliantie.nl
** MoVe is het programma voor mobiliteit en verstedelijking van de partners in de Zuidelijke Randstad

Hoe kwam je op het idee om een regionaal netwerk te bouwen rondom verstedelijking bij hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)?

“Toen ik in 2015 aan een scriptie voor een opleiding bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) werkte, verdiepte ik mij in de Brainportregio rondom Eindhoven waar innovatiebeleid nauw verweven is met ruimtelijkeconomisch ontwikkeling. Ik vond het interessant te zien hoe daar tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstelling op hoog niveau in netwerken wordt samengewerkt op basis van een gezamenlijke koers en inzet. De opgedane inzichten nam ik mee naar de Zuidelijke Randstad en koppelde ik aan de verstedelijkingsopgave. Het verstedelijkingsdossier bevond zich op een kruispunt en het ontbrak aan een heldere koers en goede samenwerking. Na de VINEXperiode viel de sturing en (financiële) steun vanuit het Rijk weg. Tegen het einde van de economische crisis was de woningbouwopgave al groot en er was een overmaat aan suburbane locaties in het planaanbod. De urgentie om strategisch op de verstedelijkingsopgave te sturen, werd toen nog onvoldoende gevoeld door de afzonderlijke gemeenten en provincie. Maar er diende zich wel een keuze aan: willen we de focus leggen op het geconcentreerd binnenstedelijk
bouwen of accepteren we een vergaande mate van spreiding en daarmee ook meer van hetzelfde? Er ontstond een beweging toen acht gemeenten, die samen twee derde van de woningbouwopgave in Zuid-Holland voor hun rekening namen, het gedeelde belang inzagen om mobiliteit en stedelijke verdichting met elkaar te verbinden.”

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren