Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Recensies

Recensies

To build a city in Africa

vrij 12 jul 2019

Afrika zal de komende decennia gaan verstedelijken. Met name in het Sub Sahara gebied zal het aantal stadsbewoners in de komende 25 jaar verdubbelen. Een groot deel van de bevolkingsgroei komt op een ongeplande wijze terecht in de bestaande steden. Daar leeft meer dan zestig procent van de bevolking onder de armoedegrens. Rijkere bewoners kiezen steeds vaker voor de New Town, die vooral sinds de eeuwwisseling in opkomst is. Ondanks de vaak geïsoleerde ligging heeft de nieuwe stad een enorme aantrekkingskracht op de hogere middenklasse. De voordelen liggen vooral in de voorzieningen: veilig drinkwater, goede sanitatie, veilige openbare ruimte en excellente scholen.

Dit boek biedt een rijk geillustreerd en kaleidoscopisch overzicht van de Afrikaanse New Town door meerdere perspectieven te belichten, in drie secties. De sectie Atlas geeft een overzicht van de verschillende typen steden. In de jaren zeventig werden deze gepland door de overheid, vanuit motieven van decentralisatie en industrialisering. Vanaf de eeuwwisseling nemen de privaat geinitieerde steden de overhand, met smart cities, eco cities en resort cities. Deze generatie van New Towns zijn een vorm van privatised urbanism, waarbij de stedelijke concepten rechtstreeks gekopieerd worden uit China, Groot Brittanie, Zuid Afrika en de Verenigde Staten. Van een cultuureigen of inclusieve stedenbouw is geen sprake.
In de history sectie worden vijf steden in detail beschreven: Tema in Ghana, 10th of Ramadan en Sheikh Sayed City in Egypte, Kilamba in Angola, en BuraNEST in Ethiopie. Betrokkenen worden aan het woord gelaten over de redenen waarom deze steden op deze manier gevormd zijn. Interviews met bewoners, ontwikkelaars, planners en politici illustreren motieven en drijfveren. In een aantal essays wordt op een een kritische wijze gereflecteerd op de mechanismen achter de stadsvorming van de Afrikaanse New Town.
De manual sectie verbindt de verschillende onderdelen van de bundel. Hierin worden tien principes gepresenteerd die van belang zijn voor een goede New Town planning. Elementen als adaptiviteit, flexibiliteit, duurzaamheid, inclusiviteit en contextualiteit vormen onderdeel van het door de auteurs gepropageerde recht op de stad(splanning). Jammer genoeg voldoen weinig Afrikaanse New Towns aan deze criteria. De kloof tussen de praktijk en het debat over de Nieuwe Stad lijkt moeilijk te overbruggen.

Besproken door Like Bijlsma

To build a city in Africa. A history and a Manual.
Edited by Rachel Keeton and Michelle Provoost.
Rotterdam, INTI/Nai010 publishers (English edition)
ISBN 978-94-6208-392-9

Reacties

Renda ©2021. All rights reserved.
Energietransitie als sociale opgave

Meld je nu aan voor de Online Masterclass 'Energietransitie als sociale opgave' vanaf 21 januari.

Lees meer...

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren