Kennisnetwerk over de leefomgeving

Van vermoeiende roldiscussies naar gewoon samen doen!
Monique Esselbrugge

ma 26 juni 2017

"Vaak wordt er nog onvoldoende of te simplistisch nagedacht over welke rol de provincie wil spelen in een bepaald vraagstuk", staat geschreven in een notitie van één van de twaalf provincies. Ook hoor je regelmatig dat provincies scherper moeten zijn in de rol die zij kiezen bij het realiseren van ambities. Meer dan eens gaan interne gesprekken over welke rol wij als provincie moeten kiezen bij een urgente maatschappelijke opgave, bijvoorbeeld leegstand in binnensteden. En terwijl de focus en aandacht naar de roldiscussie gaat, wordt de opgave alsmaar groter.

"laten we ophouden met die vermoeiende roldiscussies en aan de slag gaan"

Binnensteden kampen met leegstand, ook in Overijssel. Hierdoor komen de vitaliteit, leefbaarheid, ondernemersklimaat en identiteit van onze steden onder druk te staan.
In plaats van interne roldiscussies is het veel effectiever om direct buiten het gesprek aan te gaan met inwoners, ondernemers, gemeenten en overige partners. Maatschappelijke opgaven kunnen immers alleen in gezamenlijkheid worden aangepakt. Benut de kracht van de lokale samenleving door aansluiting te zoeken bij de energie en de behoeften die daar leven. Dat doe je niet door op iemands stoel te gaan zitten, maar door samen aan de slag te gaan om lokale ideeën aan te jagen en initiatieven te helpen realiseren.
Dit noemen wij de Stadsbeweging. Velen willen graag bijdragen aan de leefkwaliteit en economie van zijn of haar eigen stad. Daarom jagen we als provincie ideeën aan. Daarvoor organiseren we ontmoetingen in zogenaamde stadscafés en woonkeukens. Aan kansrijke ideeën geven wij een stadscheque. Want wij geloven dat elke stad zijn eigen DNA heeft, met zijn eigen unieke kansen. Wij geloven dat lokale ideeën hierbij ‘van nature’ het beste aansluiten. Wij geloven in een provincie die toegevoegde waarde biedt door deze lokale ideeën actief te ondersteunen en door processen een ‘zetje te geven’. Door te verbinden en nieuwe netwerken op te bouwen, bijvoorbeeld van binnenstadsmanagers. Door zaken eenvoudig en stap voor stap te organiseren. Door je te verbinden aan initiatieven van inwoners en ondernemers en door op deze manier je rol buiten te verdienen.
Dus niet door van tevoren uitputtend je rol formuleren en ook niet door vooraf alles met alles te verbinden of dicht te regelen.
Dat vraagt een andere manieren van werken van ambtenaren, bestuurders en politici.
Ontwikkeling van onze binnensteden is mensenwerk. Wat je doet maakt verschil. Kleine stapjes zijn goud waard. Kleine ingrepen, die bij elkaar opgeteld een grote ontwikkeling vormen.

Dus laten we ophouden met die vermoeiende roldiscussies en samen aan de slag gaan door te doen!

Monique Esselbrugge is concernmanager Ruimte en Bereikbaarheid provincie Overijssel. 

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren