Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Recensies

Recensies

Voltooid Verleden Vestia

ma 19 dec 2022

Besproken door Joop de Haan

Voltooid Verleden Vestia
Eric Harms en Yves Vermeulen
Interne publicatie van Vestia

"In 2011 was Vestia nog een parel, een jaar later een schroothoop”, schrijven Eric Harms en Yves Vermeulen in Voltooid Verleden Vestia. In 1999 ontstaan uit een fusie, groeide de Stichting Vestia Groep door een reeks fusies in tien jaar uit tot de grootste corporatie van ons land, met 78.000 woningen en 20.000 overige verhuurbare eenheden. Vestia toonde in die periode een enorme financiële slagkracht en profileerde zich als een inspirerende volkshuisvester. Totdat het nieuws naar buiten kwam dat de organisatie financieel op omvallen stond. De corporatie had veel te veel risico genomen bij het afdekken van renterisico’s met zgn. derivaten. Via het landelijk werkende systeem van borging en achtervang bedreigde dat de stabiliteit van de hele sector volkshuisvesting.

Hans Verbraeken schreef daarover in 2014 De Vrije Val van Vestia: Miljardendrama door hoogmoed en wanbeleid. Hij laat zien dat weliswaar topfunctionarissen over grenzen zijn gegaan, maar dat dit drama alleen maar zo groot kon worden door tekortkomingen in het interne en externe toezicht. Het boek van Harms en Vermeulen, een interne, mooi vormgegeven publicatie, markeert de afsluiting van tien jaar werken aan een nieuw fundament voor Vestia. Geleidelijk bleek dat Vestia voor een echte oplossing voltooid verleden tijd moest worden. Een omvangrijke leningenruil en het opknippen van Vestia in drie eenheden gaan er nu voor zorgen dat een aantal Zuid-Hollandse gemeenten per 1 januari 2023 kunnen rekenen op volkshuisvestelijk gezonde gesprekspartners. In de hoofdstukken De vrije val, Het verbeterplan en De structurele oplossing, laten de auteurs vijftien mensen aan het woord, bekleders van even zo vele rollen, die zich daarvoor hebben ingezet.

De crisismanager, De toezichthouder, De voorzitter van de Huurdersraad, De topambtenaar, De borgsteller: caleidoscopisch trekken ze aan de lezer voorbij, in helder geformuleerde interviews waar de vragen uit zijn weggelaten, openhartig en zeer betrokken. Een mer à boire om van te leren, voor elke organisatie met een publiek doel.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren