Kennisnetwerk over de leefomgeving

Aedes vraagt aandacht Tweede Kamer voor pijnpunten wonen

ma 11 dec 2017

De Tweede Kamer bespreekt vandaag, maandag 11 december, alle zaken die in de Rijksbegroting en het regeerakkoord van het kabinet Rutte III staan op het gebied van wonen. Aedes heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor een aantal pijnpunten.

Deze punten zijn: 

 • De aanpassing van de vennootschapsbelasting in het regeerakkoord. Woningcorporaties dreigen hierdoor onbedoeld vanaf 2019 elk jaar 300 tot 400 miljoen euro extra te moeten betalen.
   
 • De wetswijziging om belastingontwijking tegen te gaan, pakt uit als een boete op verduurzaming. Woningcorporaties vragen de Tweede Kamer daarom met klem aandacht voor deze maatregel, voordat het kabinet hen dupeert met een maatregel die eigenlijk gericht is op private equity en hedge funds.
   
 • Woningcorporaties waarderen de verduurzamingsambities van het kabinet. Maar de 150 miljoen euro die het kabinet deze kabinetsperiode uittrekt voor verduurzaming van sociale huurwoningen, is wat Aedes betreft echt te weinig. Dit komt neer op 50 euro per woning, terwijl het energiezuinig maken 50.000 euro per woning kost.
   
 • De verhuurderheffing staat door het nieuwe kabinet voor de komende jaren ingeboekt voor 1,7 miljard euro. Door de stijgende WOZ-waarden zal deze hier ruim bovenuit komen (inschatting is dat de heffing in 2020 circa 2 miljard euro zal bedragen). Aedes vraagt de Kamer om het maximum van 1,7 miljard ook vast te leggen en de heffing niet verder te laten oplopen.
   
 • Aedes deed in oktober al een oproep met tien andere brancheorganisaties in de (semi)publieke sector voor minder administratieve lastendruk. Intussen ligt er een rapport over de extra administratieve verplichtingen door de Woningwet met zestien concrete aanbevelingen. Corporaties vragen de Tweede Kamer nu al aan de slag te gaan om de onnodige lastendruk te verminderen en niet te wachten op de evaluatie van de Woningwet eind 2018.
   
 • Woningcorporaties vragen ook aandacht voor kwetsbare groepen die steeds vaker en langer zelfstandig wonen. Corporaties werken aan de ondersteuning van deze groep met het actieprogramma Weer Thuis!. Het programma ondersteunt momenteel met succes acht regio’s en wil graag uitbreiden. Met steun van de overheid zou het programma kunnen uitbreiden naar idealiter 20 regio’s.
   
 • Het is cruciaal dat er goede en voldoende begeleiding is voor kwetsbare mensen die zelfstandig wonen, om problemen zoals woonoverlast te voorkomen. De ambulante GGZ komt in veel gemeenten nog niet voldoende op gang. Aedes wil dat de Tweede Kamer erop aandringt dat de ministeries van BZK en VWS gezamenlijk aandacht hebben voor het zelfstandig wonen en de daarbij behorende begeleiding.
   
 • Tot slot vinden woningcorporaties het goed dat het nieuwe kabinet de armoedeval in het systeem van huurtoeslag aanpakt, door de huurtoeslaggrens meer geleidelijk te laten aflopen. Dit betekent wel een netto bezuiniging op de huurtoeslag, en dat raakt huurders met de laagste inkomens rechtstreeks in de portemonnee. Een aandachtspunt voor de Tweede Kamer.

 

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren