Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Dr. Wibautplein transformeert naar een WIJpark als sociale katalysator

18 januari 2021

ECHO Urban Design, KOW architecten, Kickstad en BEMOG projectontwikkeling winnen de tender voor de ontwikkeling van het Doctor Wibautplein in Schiedam. Het plan wordt vanaf 2022 gerealiseerd. ECHO Urban Design, KOW architecten en Kickstad werken de plannen verder uit in opdracht van BEMOG projectontwikkeling en in samenwerking met de gemeente Schiedam, buurtbewoners én toekomstige bewoners van het plan.

Lokale kracht

Rond het Dr. Wibautplein in Schiedam is een braakliggend veld geadopteerd door de wijk. In de afgelopen vijf jaar hebben de bewoners het perceel opnieuw ingericht en zelf beheerd als collectieve moestuin, natuurspeeltuin en sportveld. De lokale kracht van deze plek is het startpunt van de vernieuwing van het Dr. Wibautplein. In het nieuwe 'WIJpark' vormen de bestaande activiteiten (o.a. sporten, tuinieren, ontmoeten) de basis. Daaronder ligt een verdiepte parkeergarage, erboven komen 132 woningen. Van starterswoningen tot senioren appartementen.

Resonantie omgeving

De gebouwen voegen zich naar de omliggende bebouwing. De heldere en stoere bakstenen gebouwen nestelen zich in het park. Ze zijn hier te gast, dit wordt zichtbaar in de zachte overgangen van openbaar naar privé. Je woont hier echt ín een park, met je voordeur aan de publieke ruimte. Hierboven wordt op ieder gebouw een weelderig groene tuin gemaakt. Voor ieder raam en rondom de buitenruimtes sieren plantenbakken met volwaardige groencondities de bebouwing. Deze zijn geïntegreerd in een architectonisch raster, verwijzend naar de vormen en kleuren in Nieuwland.

Inclusieve buurt

Het plan bestaat uit een ensemble van bijzondere woonvormen voor een brede doelgroep van huurders en kopers. Verdere sociale stijging binnen de wijk is hiermee binnen handbereik. Ook maakt het plan doorstroming mogelijk, door woningen specifiek voor senioren aan te bieden. De combinatie van grondgebonden woningen, functies en appartementen resulteert in een divers aanbod van woningen, dat van het WIJpark een woon? en ontmoetingsplek van vele verschillende mensen maakt.

Klimaat en natuur

De basis van het plan is het park, grotendeels in de volle grond, met ruimte voor maar liefst 88 extra bomen. De leeflaag loopt door op de hal verdiepte parkeergarage, waardoor een continu, publiek, groen en geterrasseerd park ontstaat. Het plan zet hiermee vol in op klimaat adaptie. Ook aan flora & fauna wordt veel aandacht besteed. Samenhangende biotopen sluiten aan op de grotere groene structuren. Hierbinnen zijn voedsel, schuilplaatsen en nestvoorzieningen op elkaar afgestemd, dat is cruciaal om planten? en diersoorten een goede leefomgeving te bieden. De gebouwen in het WIJpark worden voor een groot deel gemaakt vanuit circulaire grondstoffen, losmaakbaar, en opgebouwd uit een houten casco. Het plan is energetisch neutraal, en klaar voor de toekomst.

Participatie

Door al in de tender fase te luisteren naar de ‘kenners’ van de wijk, is het plan nu al gericht op de wensen van de buurt. Het WIJpark wordt verder vormgegeven voor én met de omwonenden. Kopers worden nauw betrokken bij de woningen zelf. Zo wordt iedereen een beetje eigenaar van het WIJpark.

Plankaart 1 1000. Beeld Ontwerpteam Wijpark

Frontaal beeld Gerbrandystraat. Beeld Vero visual & Ontwerpteam Wijpark Render

Gerbrandystraat. Beeld Vero visual & Ontwerpteam Wijpark Render

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren