Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Blogs

Energietransitie is stadsvernieuwing

De energietransitie in de bestaande woningbouwvoorraad staat hoog op de politieke agenda. Terecht natuurlijk. Willen we onze doelen qua CO2 reductie halen, dan moeten er tot 2050 zo'n 200 000 woningen per jaar van het gas af. Een ongekende opgave.

Niet voor niets buitelen de beleidsmatige en wetenschappelijke adviezen over elkaar heen. Wie heeft welke rol, wat gaat het kosten, welke technieken zijn waar inzetbaar, hoe organiseren we draagvlak. Prima, want zo krijgen we het vraagstuk beleidsmatig in ieder geval langzaam in de vingers.

De volgende stap is natuurlijk het uitvoeren van de beleidsmatige ambities. Natuurlijk gebeurt er al het nodige, vaak in de vorm van pilots. Op de gehele opgave bezien zijn het echter druppels op de gloeiende plaat. Van de ongeveer 7,7 miljoen woningen was in 2017 ongeveer 0,1% CO2-neutraal. De uitvoering vraagt dus niet alleen om ongehoord veel organisatiekracht bij de overheid, ook de installatiebranche zelf staat voor een ongekende opgave.

Allereerst hebben we veel meer mensen nodig, zowel bij de overheid als in de installatiebranche. Daarnaast zullen de professionals van de toekomst niet alleen verstand moeten hebben van de technische mogelijkheden, wet- en regelgeving en financiën. Het kunnen organiseren en je verstaan met bewoners met uiteenlopende achtergronden zal eveneens onderdeel van de competenties moeten worden. Ook dit zal gaandeweg doordringen tot de beleidsmakers en leiden tot een deltaplan voor gemeenten en de installatiebranche.

Als we na de beleidsmatige fase over een paar jaar ook de uitvoering in de vingers beginnen te krijgen wordt het pas echt interessant. Ik voorzie dat zich over een paar jaar een nieuw perspectief aandient, waarbij de energietransitie ook de drager kan worden van een sociaal-maatschappelijke transitie. Net als bij de stadsvernieuwing in de jaren ’70, zal ook in het kader van de energietransitie ‘achter de voordeur’ moeten worden gekeken. Simpelweg omdat je nu eenmaal wel bij mensen binnen moet komen om ze van het gas af te halen. Het zou een gemiste kans zijn als we het bij een technische ingreep laten. Stel je eens voor wat dat voor mogelijkheden biedt als op de golf van de energie-transitie en passant in de minder sterke wijken ook sociale vraagstukken worden meegenomen. Voorlopig hebben we de handen nog vol aan de energie-transitie zelf, maar zou het niet prachtig zijn als de energie-transitie de drager is voor de stadsvernieuwing van de toekomst? De energie-transitie als maatschappelijke transitie. Laten we deze kans benutten.

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren