Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Forse impuls voor woningbouw in Zwolle

18 februari 2021

Goed nieuws voor woningzoekenden in Zwolle. De plannen om honderden nieuwe betaalbare woningen te realiseren aan de Zwartewaterallee zijn een stap dichterbij. Het ministerie van BZK heeft vandaag laten weten dat de aanvraag van de gemeente Zwolle voor de Woonimpuls-gelden is toegekend. Dat betekent dat Zwolle 3,3 miljoen euro aan investering krijgt om het bouwen van 1300 woningen en het aanpassen van de infrastructuur en buitenruimte mogelijk te maken.

Wethouder Ed Anker is heel blij met de bijdrage van het Rijk: “Het ministerie laat hiermee blijken dat Zwolle een belangrijke regio is en erkent de grote opgaven die er ligt voor extra woningen. Dankzij deze erkenning is dit ook een belangrijke dag voor alle  Zwollenaren die opzoek zijn naar een betaalbare woning. Met behulp van de investering van het Rijk kunnen we aan de slag om van het gebied langs de Zwartewaterallee voor meer mensen een fijne woonplek te maken. Want wanneer er op deze plek meer mensen gaan wonen, zijn er aanpassingen nodig. Bijvoorbeeld als het gaat om de buitenruimte en de bereikbaarheid. Door deze investeringen kunnen we onder andere kruispunten aanpakken en betere wandel- en fietsroutes maken. Doordat hier nu geld voor beschikbaar is, kunnen er ook sneller betaalbare woningen gebouwd worden. En dat is hard nodig.”

Gebiedsvisie

In het gebied rondom de Zwartewaterallee bundelden vastgoedondernemers en woningcorporaties hun ideeën voor het gebied in één gebiedvisie.  Bijvoorbeeld om kantoren om te bouwen naar woningen, of woningen te bouwen op braakliggende terreinen. In de zomer van 2019 dachten buurtbewoners mee over de globale plannen. Naast nieuwe woningen komen er ook betere verbindingen met de stad. De Zwartewaterallee wordt een plek die voor iedereen goed bereikbaar is. Een plek waar je het Zwartewater en de Dobbe op een andere manier kunt beleven en waar meer ruimte is voor wonen, verblijven, groen en duurzaamheid. Dankzij deze bijdrage van het Rijk en de investeringen van provincie, de initiatiefnemers en de gemeente is het ook mogelijk om meteen de aanpassingen in de infrastructuur mee te nemen in de plannen. Meerdere rotondes en kruispunten worden aangepast en de openbare ruimte worden opnieuw ingericht, met oog voor klimaatmaatregelen tegen droogte en hitte.

Vervolg

De komende tijd wordt de gebiedsvisie uitgewerkt naar concrete plannen voor de deelgebieden, kunnen de verschillende bestemmingsplannen aangepast worden en uiteindelijk ook de vergunningen en de voorbereidingen voor de bouw starten. Uiteraard worden omwonenden en belangstellenden bij deze uitwerking betrokken. Meer informatie is te vinden op www.zwartewateralleezwolle.nl

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren