Kennisnetwerk over de leefomgeving

Gemeentelijke budgetten voor bedrijventerreinen halveren

woe 18 okt 2017

De gemeentelijke budgetten voor bedrijventerreinen halveren de komende vijf jaar. De gemiddelde gemeente gaf sinds 2011 circa 2,8 miljoen euro uit aan herstructurering, de komende vijf jaar gaat dit door de helft naar 1,4 miljoen euro. Enerzijds komt dit doordat een deel van de herstructurering is afgerond, anderzijds is dit een gevolg van de lage prioriteit die bedrijventerreinen hebben bij politiek en bestuur.

Dat blijkt uit een benchmarkonderzoek van onderzoeksbureau Stec Groep. Zij hebben bij 170 gemeenten navraag gedaan naar de aanpak van bedrijventerreinen. Wat opvalt is dat meer dan 40% van de gemeenten haar sterkst groeiende bedrijven niet in beeld heeft. Slechts een kwart van de gemeenten beschikt over een actuele bedrijventerreinenvisie; wel zegt nog eens een kwart daar nu aan te werken. Veel gemeenten hebben wel een positieve houding ten aanzien van ondernemersgericht werken op bedrijventerreinen. Twee derde van accountmanagers van gemeenten legt bijvoorbeeld meerdere keren per maand bedrijfsbezoeken af. Van de bestuurders doet 40% dat. Bijna de helft van gemeenten loopt met nieuwe bedrijven systematisch vestigingslocaties af. Kennis over bedrijven, bedrijfsinvesteringen en waardeontwikkeling wordt echter weinig doelgericht gegenereerd: 85% van gemeenten monitort niet de waardeontwikkeling op bedrijventerreinen, en maar 11% van de gemeenten stuurt hier expliciet op.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren