Kennisnetwerk over de leefomgeving

Gesprekken Aedes en Woonbond over Sociaal Huurakkoord afgebroken

do 20 sept 2018

'Omdat we betaalbaar wonen belangrijk vinden, wilden we de huren verder matigen. Het had veel huurders rust kunnen geven als ze zeker weten dat hun huur de komende jaren niet meer stijgt dan de inflatie', aldus Aedes-voorzitter Marnix Norder. 'Maar helaas is het niet gelukt daar met de Woonbond afspraken over te maken in een nieuw sociaal huurakkoord.'

Aedes maakt zich zorgen over het feit dat steeds meer huurders moeite hebben om maandelijks rond te komen. Woningcorporaties bleven daarom de afgelopen jaren gemiddeld ruim onder de wettelijk toegestane huurstijging. Aedes en de Woonbond voerden de afgelopen maanden gesprekken over een nieuw Sociaal Huurakkoord, met inflatievolgend huurbeleid. Vertegenwoordigers van woningcorporaties en huurders konden het daarover niet eens worden.

Marnix Norder: ‘Dit is heel teleurstellend. Het is de laatste jaren gelukt de huren steeds minder te laten stijgen, ondanks het beleid van de kabinetten Rutte om woningcorporaties steeds hogere belastingen als de verhuurderheffing op te leggen. Er lag nu een kans dat door te zetten. We konden een afspraak maken om de huren de komende jaren alleen nog te corrigeren voor de inflatie. En over de totale woonlasten.’

Maatwerk door lokale afspraken

Aedes zou ook graag in het huurbeleid meer ruimte bieden voor lokaal maatwerk. Corporaties zouden dan met gemeenten en hun eigen huurdersorganisaties aanvullende afspraken kunnen maken die aansluiten bij de lokale woningmarkt en rekening houden met de inkomens van hun huurders. Dan kan recht worden gedaan aan de grote verschillen in Nederland voor wat betreft wonen, ook in een sociale huurwoning.

Daarvoor is er een beweging nodig van nationale en generieke regels naar lokale en specifieke afspraken. Aedes gaat hierover ook in gesprek met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. ‘De huurprijzen kunnen dan beter aansluiten op lokale opgaven als nieuwbouw en verduurzaming. Ook kunnen dan afspraken worden gemaakt voor mensen die relatief te duur wonen en voor mensen die relatief te goedkoop wonen’, aldus Norder.

Sociaal Huurakkoord

Aedes en de Woonbond sloten in 2015 het Sociaal Huurakkoord, waarin ze onder andere afspraken de huren minder te laten stijgen dan de jaren daarvoor. Dit akkoord loopt tot en met 2018 en is door de overheid overgenomen in wet- en regelgeving.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren