Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Helft woningzoekenden heeft grote moeite met vinden van woning

3 maart 2021

De helft van de Nederlanders die willen verhuizen, heeft veel problemen met het vinden van een nieuwe woning. De belangrijkste taak van woningcorporaties is volgens de Nederlandse bevolking het zorgen voor voldoende woningen voor mensen met een laag inkomen en een middeninkomen. Dit blijkt uit een opiniepeiling van I&O Research over het verkiezingsthema wonen, in opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Het belang van de rol die corporaties in de maatschappij hebben, wordt breed onderkend. 94 procent vindt de taak van corporaties (zeer) belangrijk. Naast sociale huurwoningen vinden Nederlanders het van belang dat corporaties zorgen voor middenhuur en gemengde, leefbare wijken.
 Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Nederlanders zijn glashelder: woningcorporaties spelen een cruciale rol in goede huisvesting van grote groepen mensen. Nu is het aan politiek Den Haag om te kiezen voor een structurele oplossing van de wooncrisis. Als corporaties de ruimte krijgen om hun taken goed uit te voeren, kunnen we heel veel mensen die al te lang wachten op een huis weer perspectief geven.’

Verhuiswens

Een kwart van de Nederlanders is op zoek naar een andere woning. Met name de groep die nu particulier huurt, thuiswonende jongeren en huurders bij corporaties die meer dan 750 euro huur per maand betalen. Huurders van een sociale huurwoning zijn vaak op zoek naar een ander huis in dezelfde categorie of naar een koophuis van onder de 400.000 euro.

Betaalbare huur

40 procent van de Nederlanders vindt dat mensen die wat meer verdienen dan de inkomensgrens ook in aanmerking moeten komen voor een sociale huurwoning.
Twee derde is van mening dat sociale huurders die teveel verdienen meer huur moeten betalen. Onder sociale huurders ligt dat percentage op 55 procent.
Volgens bijna 60 procent moeten sociale huurders inzage geven in hun financiële situatie om te bepalen of zij in een sociale huurwoning kunnen blijven wonen. Van de sociale huurders is 36 procent het daarmee eens.

Wonen in top 3 verkiezingsthema's

I&O Research deed medio februari onderzoek onder ruim 2.000 Nederlanders van achttien jaar en ouder. Na gezondheidszorg is wonen voor kiezers het belangrijkste thema voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het onderzoek bestaat uit stellingen over onder meer woonwensen, betaalbaarheid en leefbaarheid.

Actieagenda Wonen

Woensdag 3 maart organiseren Aedes en de Woonbond het Kies voor Wonen-debat. Een brede wooncoalitie van Aedes, de Woonbond en 32 andere organisaties presenteerde onlangs de Actieagenda Wonen, een plan met voorstellen aan het volgende kabinet voor betere volkshuisvesting, de woningnood, vitale wijken, betaalbaar wonen en verduurzaming. In de Fokker Terminal in Den Haag gaan twaalf (kandidaat-)woordvoerders wonen van politieke partijen met elkaar in gesprek over hun oplossingen voor de wooncrisis.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren