Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

IenM m.e.r.-dag: m.e.r. voor ruimte, ruimte voor m.e.r.

2 juni 2015

Op dinsdag 6 oktober aanstaande vindt in Utrecht de tweejaarlijkse IenM m.e.r.-dag plaats. Het thema dit jaar is de relatie tussen ruimte en milieueffectrapportage.

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben de afgelopen jaren een ander karakter gekregen. Ze verschuiven van grootschalige opgaven naar gebiedsopgaven met meerdere doel­stel­lin­gen, vervangingsopgaven en her­struc­tu­re­rings­vraag­stuk­ken. Waar vroeger meestal één initiatiefnemer aan de lat stond voor een ontwikkeling, zijn dat nu meerdere partijen bestaande uit overheden, publieke partijen, adviseurs en financiële instellingen. Daarnaast komen maatschappelijke thema’s op als gezondheid en klimaat en is er sprake van maatschappelijke commotie rondom plannen en projecten zoals voor gaswinning, schaliegas en windenergie. Tot slot is er sprake van veranderende wet- en regelgeving. De EU richtlijn voor m.e.r.-projecten is herzien; tevens staan de Omgevingswet en Natuurwet voor de deur.

Wat betekenen deze ontwikkelingen in het werkveld voor de uitvoeringspraktijk van planvorming en mer? In workshops wordt hier praktisch en interactief op ingegaan en er is ook een informatie­markt. Deze dag wordt met medewerking van de VVM en Commissie m.e.r. georganiseerd.

Programma 'M.e.r. voor ruimte, ruimte voor m.e.r.'

De dag wordt plenair geopend. Gedurende de dag vinden in drie rondes verschillende workshops plaats. Enkele m.e.r.-onderwerpen voor workshops zijn (onder voorbehoud):

  • M.e.r. als ontwerpinstrument
  • Uitnodigingsplanologie
  • Gezondheid
  • Omgevingswet
  • Actuele jurisprudentie

Na de workshops volgt een plenair gedeelte met aansluitend een borrel.

Het definitieve programma volgt na de zomer, waarna ook inschrijving voor de dag mogelijk is. Voor vragen kunt u een e-mail sturen.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren