Kennisnetwerk over de leefomgeving

Innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk

ma 25 feb 2019

Hoe maakt u uw wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook kwetsbare groepen? Wat kunt u doen om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? Door meer van elkaar te leren, voorbeelden te delen en samen uit te zoeken hoe je wooninnovatie in de wijk versnelt. Platform31 en het G40-Stedennetwerk zetten twee jaar lang de schijnwerper op 24 woongebieden met het innovatieprogramma Langer thuis ? Inclusieve wijk. Doet u mee?

Wat gaan we doen?

In interactieve bijeenkomsten spart u met vakgenoten en verdiept u uw kennis. Er is volop ruimte voor reflectie. U ontvangt ondersteuning van Platform31 in de vorm van praktijkgericht onderzoek en inzet van design thinking in de wijk. Met behulp van experts versnelt u innovatie om maximale impact te creëren. 

Voor wie?

Voor gebiedscoalities van strategische, beleid- en procesprofessionals van gemeenten, corporaties, welzijnsorganisaties, zorgaanbieders en bewonersinitiatieven, die aan de slag zijn met wonen, sociale en fysieke leefomgeving en nabije voorzieningen. 

Aanbod op maat

Het innovatieprogramma stemmen we zoveel mogelijk af op uw wensen en behoeften. We nodigen u van harte uit om thema’s aan te dragen. Deze thema’s komen mogelijk aan bod: 

 • Duurzaam aanpassen;
 • Aanpassen van de eengezinswoningvoorraad?
 • Wat doet senioren verhuizen? Over wooncoaches en nieuwe woongemeenschappen;
 • Leefbaarheid en ontmoeting door en met wijkbewoners;
 • Energie van onderop: de motor van burgerinitiatieven;
 • Aan de slag: een goede procesaanpak van innovatie.

Wat levert het innovatieprogramma u op?

 • Methoden om de lokale opgave op wijk, gemeentelijk of regionaal niveau te bepalen;
 • Aanpakken om te voorkomen dat mensen ongeschikt wonen;
 • Vernieuwende arrangementen van wonen, woonomgeving, (basis)voorzieningen en zorg, en
 • Samenwerking in lokale coalities om inclusieve wijken te realiseren.
   

Aanmelden kan tot 12 april 2019.
Meer informatie en eenmelden klik hier

Het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk is een samenwerking van Platform31, het G40-Stedennetwerk, het ministerie van BZK en het ministerie van VWS.
 

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren