Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Meer kansen voor starters op de Zwolse woningmarkt door nieuwe afspraken met woonpartners

19 mei 2020

Er komen extra maatregelen om starters en mensen met een lager inkomen meer kans te geven op een woning. De gemeente Zwolle heeft samen met bouwers, ontwikkelaars, makelaars, beleggers en woningcorporaties hierover afspraken gemaakt. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat, starters en mensen met een lager inkomen ook een huis kunnen kopen in Zwolle.

Het Zwols Concilium heeft deze maatregelen samengesteld, dit is een uniek samenwerkingsverband van woningcorporaties, marktpartijen, provincie Overijssel en gemeente Zwolle. Deze maatregelen zijn nodig omdat de woningmarkt onder druk staat. Er zijn niet voldoende woningen beschikbaar voor starters en mensen met een lager inkomen en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Ook worden woningen door een steeds bredere groep gekocht om er geld aan te verdienen. Starters en mensen met een laag- of middeninkomen, hebben hierdoor nauwelijks mogelijkheden om een (eerste) stap op de woningmarkt te zetten. Juist in deze bijzondere tijd is het extra belangrijk om de woningen betaalbaar te houden. De eerste focus ligt op maatregelen die direct resultaat opleveren en op korte termijn ingevoerd kunnen worden. Dit Zwols pakket 1.0  bestaat uit:

Verplicht zelf in de woning wonen

“Het Concilium voert een zelfbewoningsplicht in voor alle nieuwbouwwoningen in Zwolle”, vertelt Kim van Rie namens het Concilium. Deze nieuwe regel geldt voor koopwoningen met een prijs tot 260.000 euro en huurwoningen tot 850 euro. De eigenaar (of een eerstegraads bloed- of aanverwant van de koper) wordt verplicht om minimaal vijf jaar zelf in de woning te wonen. Als de bewoner binnen vijf jaar verhuist, is de bewoner verplicht de woning te verkopen aan iemand die er ook  zelf in gaat wonen. “We hebben deze maatregel opgesteld omdat woningen in het goedkope en middeldure segment vaak gekocht worden door particuliere beleggers. Zij verhuren vervolgens voor hogere prijzen de woning of verkopen de woning door. Met de zelfbewoningsplicht willen we starters meer kansen op de woningmarkt geven.

Zwolse afspraken woningmarkt

De ‘Zwolse afspraken woningmarkt’ zijn nodig om de maatregelen Zwolle breed toe te kunnen passen. De Zwolse woningmarktpartijen passen deze overeenkomst toe op alle nieuwbouwwoningen en transformatiewoningen (bijvoorbeeld wanneer een kantoor wordt omgebouwd naar woningen) met een prijs tot 260.000 euro. Marktpartijen verplichten zich om deze woningen twee maanden aan te bieden aan de hiervoor bedoelde mensen met een inkomen tot 55.000 euro.

Regels voor zelfstandige woonruimtes

Sinds eind 2019 heeft Zwolle nieuwe regels voor het verbouwen van een woning naar meerdere kleine woningen. Vooral in het centrum van Zwolle werden huizen gekocht en daarna verbouwd tot appartementen en studio’s. Doordat er dan meer mensen wonen is er bijvoorbeeld meer verkeer in de straat. Ook kunnen bewoners last hebben van meer geluid in de buurt. Met nieuwe regels wil de gemeente bereiken dat er verschillende soorten woningen in de wijken blijven en de woonkwaliteit beschermen.

Starter en doorstromer

“Zwolle wil een fijne en aantrekkelijke woonstad zijn voor iedereen. Om meer aanbod in woningen te creëren heeft Zwolle vorig jaar zomer al afgesproken dat er 1000 woningen per jaar worden toegevoegd in Zwolle. Een groot deel van deze woningen is ook voor starters en mensen met een lager of middeninkomen. Maar alleen extra woningen bouwen is niet genoeg”, geeft wethouder Ed Anker aan. “Met name de lagere en middeninkomens hebben het moeilijk op de woningmarkt. Deze nieuwe maatregelen richten zich daarom op de starter en doorstromer op de woningmarkt. Is dit genoeg? Nee, maar binnen ons bereik en onze invloedssfeer doen we wat nodig is om de kansen voor starters en mensen met lagere inkomens te vergroten en betaalbare en passende woningen te blijven bieden. Hierbij kijken we in het Concilium de komende tijd naar wat nog meer mogelijk en nodig is.

 

Vervolg

De maatregelen uit het Zwols 1.0  pakket zijn effectief en snel en eenvoudig in werking te stellen. De komende tijd werkt het Concilium nog meer mogelijke oplossingen uit in een Zwols pakket 2.0.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren