Kennisnetwerk over de leefomgeving

MER voor de PAS nu toereikend

ma 8 jun 2015

De Commissie m.e.r. was eerder van mening dat het milieueffectrapport voor het PAS te optimistisch is over het positieve effect van in het PAS opgenomen herstelmaatregelen voor natuur. Na de aanvulling op het rapport te hebben beoordeeld, stelt de commissie nu vast dat met de beschreven procesaanpak onzekerheden in effecten kunnen worden opgevangen.

Het aangepast rapport beschrijft voor de eerste PAS-periode van zes jaar een procesaanpak van intensieve monitoring, onderzoek en evaluatie om te controleren of maatregelen voldoende effectief zijn. De maatregelen 'achter de hand' worden de komende drie jaar uitgewerkt, zodat ze klaar zijn om ingezet te kunnen worden bij het eerste evaluatiemoment in 2017. De commissie acht een goed monitoringprogramma voor luchtkwaliteit en natuurherstel essentieel, zodat tijdig bijgestuurd kan worden bij tegenvallers. De beschikbare ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen is namelijk afhankelijk van het daadwerkelijk optreden van natuurherstel. Het toetsingsadvies is online te raadplegen.

Bron: AgriHolland

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren