Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Minister Plasterk ontvangt advies Agenda Stad

2 september 2015

SER-voorzitter Mariëtte Hamer heeft afgelopen vrijdag het advies Agenda voor de stad officieel aan minister Plasterk van BZK aangeboden.

Dé stad bestaat niet, is één van de constateringen uit het advies. Dat lijkt een open deur, maar is van belang bij het bepalen van de oplossingen voor de vraagstukken waar onze steden mee geconfronteerd worden en vooral ook van de manier waarop de positie van de steden als motor van onze economie kan worden versterkt.

Nieuwe vormen samenwerking

De minister onderschreef deze conclusie van harte. Geen ‘one size fits all’-oplossingen, waarbij hij refereerde aan de uiteenlopende acties van steden om zich te onderscheiden. Maar ook zorgen dat steden niet alleen maar op eigen houtje bezig zijn. Samenwerking is cruciaal; binnen de steden met alle betrokkenen en tussen steden onderling. Het advies geeft aan dat de historisch gevormde bestuurlijke inrichting steeds minder is toegesneden op de ontwikkeling van economisch stedelijke regio’s. De City Deals die momenteel in het kader van Agenda Stad worden uitgewerkt zijn dan ook bedoeld om tot nieuwe vormen van samenwerking rond stedelijke opgaven te komen.

Lokaal maatwerk

Zowel Hamer als Plasterk benadrukten het feit dat het in veel steden bruist van de ideeën. Er zit energie in het onderwerp en dat is ook nodig. Het is nu zaak deze energie om te zetten in concrete oplossingen die steden verder helpen. Een spanningsveld daarbij is de roep om ruimte voor lokaal maatwerk, en de noodzaak van landelijke kaders om versnippering van investeringen en expertise tegen te gaan.

Advies op hoofdlijnen

Het advies is een advies op hoofdlijnen. De SER heeft aangeboden om een toegespitst vervolgadvies op te stellen. De minister beraadt zich nog op welke wijze hier behoefte aan is, bijvoorbeeld door de sociale partners te betrekken bij een aantal City Deals.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren