Kennisnetwerk over de leefomgeving

Nieuw rapport energietransitie beschrijft hordes in duurzaamheid

vrij 20 okt 2017

Het nieuwe rapport over de energietransitie laat zien dat Nederland nog wel wat hordes te nemen heeft als het gaat om duurzame energie en klimaat. De doelen worden in 2020 niet gehaald. Dat blijkt uit het rapport 'De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV)'.

Ook is duidelijk dat de ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector en haar uitstoot lastig te sturen zijn omdat de sector onlosmakelijk is verbonden met het buitenland. Op weg naar 2020 en naar een duurzame energievoorziening vraagt dit de komende periode om heldere beleidskeuzes.


Hoewel het doel voor 2020 dan niet gehaald wordt, zal dit naar verwachting in 2023 wel het geval zijn. Zo verwachten de opstellers van het rapport onder meer een voorspoediger groei van zonnestroom tegen een wat lagere productie van windenergie. Tot 2030 kan het aandeel hernieuwbare energie toenemen tot circa 24 procent. Dat veronderstelt wel dat de huidige stimulering van hernieuwbare energie (SDE+) vanaf 2020 wordt voortgezet.


De verkenning laat verder zien dat de groei in hernieuwbare elektriciteit snel gaat. Deze kan in 2025 al ongeveer de helft uitmaken van de totale Nederlandse elektriciteitsproductie en in 2030 zelfs ongeveer twee-derde. Ook hier wordt verondersteld dat de huidige stimulering van hernieuwbare energie (SDE+) vanaf 2020 wordt voortgezet. De groei in hernieuwbare warmte en duurzame (bio)brandstoffen gaat veel langzamer.

Komende editie van Ruimte en Wonen staat geheel in het teken van Energietransitie. 
 

Het rapport is opgesteld door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en met bijdragen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
De NEV is tot stand gekomen op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Jaarlijks wordt de stand van zaken rondom de energiehuishouding in Nederland in kaart gebracht. Het geeft een geeft inzicht in de te verwachten ontwikkelingen tot 2035. Het is de vierde keer dat de NEV verschijnt.

Lees meer over het rapport ‘De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV)'. 

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren