Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Nieuwe bedrijven en kantoren op Rotterdam The Hague Airport niet nadelig voor milieu

31 augustus 2015

Het nieuwe bestemmingsplan voor Rotterdam The Hague Airport legt bestaande bedrijvigheid vast en maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk. De geplande extra kantoor- en bedrijfsruimte is niet nadelig voor het milieu, blijkt na toetsing van de milieueffectrapportage door de Commissie m.e.r.

In de milieueffectrapportage zijn twee alternatieven voor het plan onderzocht. Het eerste alternatief beschrijft de effecten van een mix van verschillende soorten bedrijven. De geluidbelasting blijkt dan een knelpunt te vormen. Het tweede alternatief sluit bedrijvigheid met veel geluid uit. Dit alternatief is gebruikt bij het opstellen van het bestemmingsplan. De Commissie constateert dat de leefomgevingskwaliteit slechts in beperkte mate wijzigt als het tweede alternatief wordt gerealiseerd. De effecten op de natuur zullen gering zijn en aan wettelijke randvoorwaarden kan worden voldaan.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren