Kennisnetwerk over de leefomgeving

Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking

ma 9 okt 2017

De nieuwe datum waarop de omgevingswet in werking treedt is 1 januari 2021. Minister Schultz van Haegen had al eerder aangekondigd dat de planning zou worden herzien. De datum van 1 juli 2019 blijkt niet haalbaar te zijn. Er is meer tijd om de wetgeving af te ronden. Dat schrijft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op haar website.

De nieuwe Omgevingswet is bedoeld om de wet en regelgeving rond het aanvragen van vergunningen sterk te vereenvoudigen. Het gaat om een grote wetgevingsoperatie met verschillende onderdelen die gelijktijdig worden ontworpen, zoals de ministeriële regeling, invoeringsregelgeving en de vier Aanvullingswetten. Al deze onderdelen vormen op het moment van inwerkingtreding een inzichtelijk stelsel bestaande uit één wet, vier keer een algemene maatregel van bestuur en één ministeriele regeling. En dat is volgens het Ministerie de reden waarom er extra tijd nodig is.

De datum is vastgesteld in overleg met provincies, gemeenten en waterschappen en de planning zal ieder jaar getoetst worden. De einddatum van de transitie blijft 2029.

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren