Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

PAS vanaf vandaag van start

1 juli 2015

Vandaag treedt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft de PAS vastgesteld. In april hebben de 12 colleges van Gedeputeerde Staten al ingestemd met de PAS.

Dijksma: “De PAS zorgt dat er maatregelen worden genomen waardoor de biodiversiteit in natuurgebieden verbetert. Investeren in de natuur betekent ook kansen voor economische ontwikkeling.”

Namens de provincies sluit gedeputeerde Hester Maij (Overijssel) daarop aan: “Met de PAS geven rijk en provincies ruimte aan ondernemers, omdat ze belangrijk zijn voor onze economie. Tegelijkertijd moeten economische activiteiten passen binnen de draagkracht van de natuur, want economie en natuur hebben elkaar nodig.”

In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken rijk (EZ, IenM, Defensie), provincies, natuurorganisaties en ondernemers samen aan een evenwicht tussen een veerkrachtige natuur en een gezonde economie. Met de PAS wordt de achteruitgang van de natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden, voor zover die het gevolg is van stikstofdepositie, tot staan gebracht en omgezet in herstel. Aan de andere kant wordt er weer ruimte gemaakt voor economische activiteiten in de buurt van die gebieden.

Per 1 juli kunnen de eerste Natuurbeschermingswetvergunningen onder de PAS worden aangevraagd en meldingen worden gedaan bij de provincies en in sommige gevallen het rijk. Bij economische activiteiten kan de initiatiefnemer met behulp van het rekenprogramma AERIUS berekenen hoe groot de stikstofdepositie is en wat de gevolgen zijn voor de natuurdoelen in Natura 2000-gebieden. Als de stikstofdepositie boven een bepaalde waarde is, moet een vergunning worden aangevraagd; anders volstaat een melding.

Bron: Rijksoverheid

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren