Kennisnetwerk over de leefomgeving

Praktijkbijeenkomst ‘Energie en Omgeving’

do 12 jan 2017

De snelheid van en draagvlak voor de energietransitie wordt voor een groot deel bepaald in het ruimtelijk domein. Het energievraagstuk is niet alleen een kwantitatieve en kwalitatieve zin een omvangrijke en uitdagende ruimtelijke opgave, het biedt ook nieuwe perspectieven voor ruimtelijke ontwikkelingen en transformaties in stad en regio.

Gemeenten, provincies en regio’s staan voor de opgave om de energietransitie een plek te geven in hun ruimtelijk beleid. En om tegelijk met de invoering van de Omgevingswet en het opstellen van de eigen Omgevingsvisies strategieën te ontwikkelen voor het ruimtelijk accommoderen van duurzame energiebronnen en het faciliteren van nieuwe initiatieven. Een uitdagende opgave.

VNG

), het ministerie van Infrastructuur en Milieu, RVO en RUIMTEVOLK – in kader van het Programma Regionale Energiestrategieën – op 14 februari een speciale praktijkbijeenkomst over de koppeling van de energietransitie met omgevingsbeleid. Tijdens deze bijeenkomst delen experts en koplopers hun kennis en ervaring en worden deelnemers uitgedaagd actief invulling te geven aan actuele en eigen praktijkcasuistiek. Deelnemers kunnen hun eigen regio hiervoor aandragen via deze link. 

Tijdens deze bijeenkomst krijgen deelnemers antwoord op de vragen: Hoe breng ik de regionale energieopgave (energiebehoefte en potentie) in kaart? Op welke manier geef ik vorm aan omgevingsbeleid en -management en kan ik initiatiefnemers, grond- en vastgoedeigenaren en energiepartijen ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten? Wat is daarbij de rol en welke kansen bieden de Omgevingswet en lokale en regionale Omgevingsvisies?

Doelgroep

De bijeenkomst is speciaal ontwikkeld voor ruimtelijke professionals (stedenbouwkundigen, planologen, strategen etc.) van gemeenten en regio’s die betrokken zijn bij de energietransitie en/of het opstellen van nieuw omgevingsbeleid én voor de deelnemers van het brede lerende netwerk Regionale Energiestrategieen.

Reacties

Copyright 2018 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren