Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

S+RO en TVV samen verder als Ruimte en Wonen

11 april 2017

De vakbladen TVV (Tijdschrift voor de Volkshuisvesting) en S+RO (Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening) zijn naar elkaar toe gegroeid door de ontwikkeling van enerzijds het vakgebied Wonen en anderzijds het vakgebied Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. De ruimtelijke inrichting van stad en regio zijn diep verbonden met de hele maatschappij en economie. Om die reden hebben we besloten dat de twee vakbladen samen verder gaan in Ruimte en Wonen.

In het nieuwe netwerk stellen we deze maatschappelijke opgaven centraal door thematisch te werken. Betaalbaar wonen, de energietransitie, een dreigende tweedeling, de kwaliteit van leven in stad en regio en bijvoorbeeld goede zorg. Samenwerking tussen verschillende marktpartijen is daarbij de sleutel.

Vier keer per jaar komt het nieuwe netwerk met een vakblad met ieder een eigen thema. Vrijdag 14 april verschijnt de eerste editie van het vakblad van het kennisnetwerk. Het thema van de eerste editie is 'Omgevingsvisie'.

The stage is set

De verkiezingen zijn geweest: op de departementen zijn de fiches voor de kabinetsformatie geschud, de buitenwacht roert zich met manifesten en pamfletten, de miljarden vliegen in het rond, het spel kan beginnen. De spanning stijgt. De nationale agenda, waar het gaat om de inrichting van ons land, is jaar na jaar leger geworden. Ze mist niet alleen zinvolle projecten, maar veel meer nog ideeën. Tegelijkertijd is er een groeiend besef dat de problemen zich aan het opstappelen zijn en dat een koersbepalende nationaal verhaal wordt gemist. De verkiezingen vielen dit keer gunstig. In de luwte van een aflopende beleidsperiode is een stevige basis geformuleerd. Deel één van de Nationale Omgevingsvisie, met daarin de opgaven, ligt klaar voor een nieuwe ploeg. Nodig zijn dappere keuzes en een duidelijke nationale koers. Een nieuwe ministersploeg kan de komende jaren flink aan de slag. Daar horen ook nieuwe gezichten bij en een nieuwe ambitie en gedrevenheid, want die is hard nodig.

Ook voor dit vakblad geldt een nieuw gezicht, een nieuwe titel en een nieuwe formule. Ruimte en Wonen is een nieuw kennisnetwerk over de leefomgeving, waar u, als ruimtelijk professionals en woningmarktexperts, ook toe behoort. Bedoeld voor deze professionals bij overheden, woningbouwcorporaties, commerciële partijen die begrijpen dat integraal denken en werken de sleutel is voor hun succes. De agenda voor de nationale omgevingsvisie, die in dit eerste nummer centraal staat, illustreert deze ontwikkeling in de beroepspraktijk treffend: de omgevingswet nodigt mensen uit het oude los te laten, anders te denken en werkelijk samen te werken met een grote(re) betrokkenheid van de eindgebruiker in een stad, regio of dorp. De nationale omgevingsvisie moet de verwezenlijking worden van dit denken op de schaal van het land. Een belangrijke missie voor de hele beroepsgroep.

De vakbladen Tijdschrift voor de Volkshuisvesting (TvV) en Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (S+RO) groeiden de afgelopen jaren naar elkaar toe. Op de redacties van beide vakbladen, uitgegeven door Aeneas Media, zagen we een grote belangstelling voor dezelfde thema´s: Energietransitie, Sociale tweedeling, Kwaliteit van Leven, Agro-food, Economie en Mobiliteit. Parallel aan de recente ontwikkeling richting integraal denken en werken leek ons dit een uitstekend moment de twee titels weer samen te voegen, zoals het ooit ook begonnen is. In de gedrukte uitging, dit vakblad, staan als altijd beschouwende artikelen. Daarnaast is er meer ruimte voor reportages, voor wat er op ooghoogte gebeurt; signalen van de koude grond.

De nieuwe naam Ruimte en Wonen staat voor Ruimtelijke Omgeving en Wonen. De titel maakt in een klap duidelijk waarover het gaat en waar Nederland zo goed in is: de ruimtelijke ordening van ons landschap, onze dorpen en steden met oog voor gelijkwaardigheid tussen culturele, maatschappelijke en economische belangen. Met deze titel spreken we de diverse disciplines aan; alle ruimtelijke professionals en woningmarktexperts. Ruimte en Wonen is ook een netwerk waar een goed geïnformeerd debat wordt gevoerd en waar verhalen uit stad en regio worden gedeeld. Elke editie van het vakblad (vier keer per jaar) krijgt een thema waaraan een bijeenkomst wordt gekoppeld. Maar ook online ligt de nadruk op het debat en de interactie tussen de leden van dit netwerk. Het is altijd spannend iets nieuw te doen. Om die reden nodigen we u van harte uit ons feedback te geven. Alle suggesties om te verbeteren, aan te scherpen en verder te ontwikkelen zijn meer dan welkom. We willen u graag persoonlijk ontmoeten en ook u de kans geven elkaar, buiten de eigen vertrouwde vakjes, te ontmoeten. Dat kan bij ons, bij Ruimte en Wonen. We hopen u te zien op een van onze bijeenkomsten dit jaar. The stage is set, the curtain rises and we are ready to begin.

Paul Gerretsen, Stedenbouw & Ruimtelijke Omgeving
Martijn Eskinasi, Wonen & Kwalititeit van de Leefomgeviing
en Evamarije Smit, conceptmanager Ruimte en Wonen

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren