Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Startbijeenkomst normcommissie ‘Toegankelijkheid van gebouwen’

27 januari 2020

Op 13 februari 2020 organiseert NEN een startbijeenkomst over toegankelijkheid van gebouwen in het kader van de oprichting van de gelijknamige normcommissie. Belanghebbenden en/of geïnteresseerde partijen zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Toegankelijkheid van gebouwen maakt dat mensen in een gebouw kunnen doen waar het voor bestemd is. Om deze toegankelijkheid te realiseren, worden aan gebouwen eisen gesteld en zijn er normen die kunnen worden toegepast.

Toegankelijkheid voor de Bouw

In het actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw, onderdeel van het kabinetsprogramma ‘Onbeperkt Meedoen!’, is gesignaleerd dat het in de praktijk ontbreekt aan een volledige en eenduidige richtlijn om goed toegankelijk te kunnen (ver)bouwen. In het actieplan is daarom, met een groot aantal partijen uit het veld, de ambitie gesteld om een breed gedragen en eenduidige norm voor toegankelijkheid van gebouwen te ontwikkelen. Het betreft een vrijwillige norm die in het gehele bouwproces moet kunnen worden toegepast.

Ontwikkeling van de norm

NEN gaat invulling geven aan de ontwikkeling van deze norm. Hiermee wordt ook aangesloten bij de internationale en Europese ontwikkelingen en verdragen waaraan Nederland zich met de bekrachtiging van het VN verdrag in 2016 heeft gecommitteerd. De Europese norm ‘Accessibility in the built environment’ is op dit moment in ontwikkeling en wordt naar verwachting in 2020 gepubliceerd. De te ontwikkelen Nederlandse norm kan op basis van deze Europese norm in de Nederlandse context worden vormgeven en ingevuld.

Doel startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst wordt nader ingegaan op de aanleiding en het doel van de normcommissie ‘Toegankelijkheid van Gebouwen’ en de relaties en verbindingen met de Europese norm. Er wordt in kaart gebracht welke mogelijkheden en wensen de deelnemers zien, hoe de normcommissie wordt vormgegeven en hoe de norm ontwikkeld wordt.

Aanmelden

Iedereen die een belang heeft bij de ontwikkeling van deze Nederlandse norm kan zich aanmelden. We streven naar een evenwichtige belangenvertegenwoordiging uit de samenleving. Aanmelden kan via NEN Evenementen.

Reacties

Monique Eijke - Sanmedi bv 02 februari 2020 20:27

In maart 2020 start het Europees gesubsidieerde project Toilet4me2. in 36 maanden wordt een prototype toegankelijk toilet omtwikkeld voor (semi-) openbare ruimten. benieuwd hoe de sanitaire voorzieningen meegenomen worden in de te ontwikkelen norm.

Renda ©2020. All rights reserved.
Energietransitie als sociale opgave

Meld je nu aan voor de Online Masterclass 'Energietransitie als sociale opgave' vanaf 21 januari.

Lees meer...

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren