Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Strootman Landschapsarchitecten en Lievense ontwerpen een beleefbare uiterwaard bij Salmsteke

21 augustus 2020

Slim combineren kan leiden tot mooie dingen. Het versterken van de Lekdijk bij Salmsteke in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wordt opgepakt met de herinrichting van de uiterwaard, een project van Strootman Landschapsarchitecten in samenwerking met Lievense. Er ontstaat niet alleen een veilige dijk, maar ook een levendige uiterwaard met ruimte voor bewegen, ontspannen, rust en natuur. Samen met bewoners en gebiedspartners zijn nu de plannen uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp, dat uitgevoerd gaat worden door aannemer Maurik.

Bij de inrichting van de uiterwaard is gezocht naar een nieuwe interactie tussen recreatie en natuur, onder andere door de aanleg van een nieuwe natuurgeul, waarin in een afgesloten deel gezwommen kan worden. De nieuwe getijdengeul zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit. De oevers worden ingericht met riet en in de geul worden oude bomen gelegd ter verrijking van de rivierecologie. Het uiteinde van één van de twee armen van de geul is door een drempel van de rest afgescheiden. Hier ontstaat een veilige zwemplek. Bij het strand komt een mogelijkheid voor een kleinschalig horecapaviljoen.

Natuur en recreatie

In de uiterwaard komen natuurlijke graslanden op de hogere delen en dynamische geul- en rivieroevers. In de buitendijkse kleiputten komt natte natuurontwikkeling, zonder dat daarbij de veiligheid van de dijk in het geding komt. Het gebied biedt allerlei mogelijkheden om te wandelen en te struinen, bijvoorbeeld door de natuurlijke, botanisch rijke graslanden. Het binnendijkse cultuurlandschap, waaronder oprijlanen, boomgaarden,tuinen en bebouwing wordt zoveel mogelijk behouden. 

Planning en samenwerking

Werken aan een veilige dijk en tegelijkertijd een kwaliteitsslag maken bij de uiterwaard, kan doordat een aantal betrokken partijen hier gezamenlijk de schouders onderzet: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Rijkswaterstaat, de provincie Utrecht, de gemeente Lopik en Staatsbosbeheer.  

Nu het definitieve ontwerp klaar is, zal in de 2e helft van 2020 worden gestart met de procedures (voorontwerp bestemmingsplan en projectplan Waterwet). Deze worden naar verwachting in 2021 afgerond. Vervolgens wordt in de loop van 2021 gestart met de realisatie. Het doel is om de werkzaamheden uiterlijk in 2023 af te ronden.
 

Een interactieve kaart, gemaakt door YuconVR, laat zien hoe het ontwerp voor de uiterwaard bij Salmsteke eruitziet

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren