Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Waakvlamfunctie moet terug in kwetsbare wijken

8 juni 2020

Kwetsbare bewoners in corporatiewijken krijgen te laat of te weinig ondersteuning vanuit de Wmo. Een vroege signalering van problemen, de waakvlamfunctie, moet weer terugkomen in de wijken. Corporaties trekken aan de bel. Andersson Elffers Felix (AEF) heeft op verzoek van Aedes onderzocht hoe het staat met de ondersteuning van kwetsbare bewoners in corporatiewijken. 'Betrokken partijen komen pas in actie als de situatie escaleert. Dat is echt veel te laat', aldus Aedes-bestuurslid Hester van Buren. 'Wij maken ons zorgen over de toename en de zorg van de kwetsbaren in onze wijken. Samen met partners willen wij zoeken naar oplossingen.' Belangrijk is dat de gemeenten de regie nemen en dat de zorg en ondersteuning meer toegankelijk is.

Zorg schiet te kort

Uit gesprekken met organisaties en uit een enquête onder voornamelijk woningcorporaties, en zorg- en welzijnsorganisaties blijkt dat de zorg en ondersteuning voor (psychisch) kwetsbare mensen in corporatiewijken tekortschiet en dat de samenwerking tussen partijen op wijk- en bestuurlijk niveau beter kan. Gemeenten kunnen hun regiefunctie rond wonen en zorg nog onvoldoende invullen en de budgetten voor zorg en ondersteuning blijken ontoereikend of te veel versnipperd. De zorg die voorheen beschikbaar was voor mensen in een instelling is nog niet in dezelfde mate beschikbaar in de wijk. Veel wijkteams werken vraaggericht, terwijl mensen in een kwetsbare positie vaak niet of veel te laat om hulp vragen. Er blijkt een grote eensgezinde behoefte aan een preventieve waakvlamfunctie voor kwetsbare bewoners.

Passende ondersteuning

Juist nu er steeds meer psychisch kwetsbare mensen in de wijken wonen, is het noodzakelijk om een sterke ondersteuningsstructuur in te richten. De specialistische zorg die voorheen beschikbaar was voor mensen in een instelling, is nog niet in dezelfde mate beschikbaar voor mensen in de wijk. Deze mensen krijgen nu te maken met meerdere aanbieders. Zo kan men een ambulante behandeling bij een ggz-instelling krijgen en daarnaast begeleiding vanuit de Wmo. Het is duidelijk dat er een intensievere regie rond wonen en zorg nodig is. Helemaal voor mensen die niet uit zichzelf om zorg en begeleiding vragen.
 
Het is noodzakelijk dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving zorg en ondersteuning krijgen. Dat vraagt om een passende ondersteuningsstructuur. Dat begint bij een herkenbare, betrouwbare ondersteuner op wie mensen in een kwetsbare positie kunnen terugvallen als zij dat nodig hebben. Zonder dat ze steeds opnieuw een vraag hoeven te stellen of een intake hoeven te doorlopen. Ook helpt het als omwonenden of professionals in de wijk een aanspreekpunt hebben die informatie kan delen met de juiste partijen en verzoeken om ondersteuning adequaat kan oppakken. Outreachend werken is een succesvolle manier om hieraan te werken. Deze ‘waakvlamfunctie’ is in het huidige zorgsysteem te vaak afwezig.
Aedes roept gemeenten op meer regie te nemen in de samenwerking tussen wonen en zorg.
 
Het onderzoek van AEF is een vervolg op eerder onderzoek Veerkracht in corporatiebezit, waaruit blijkt dat het aantal meest kwetsbare personen die in de meest kwetsbare wijken wonen toeneemt.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren