Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Water en bodem sturend

Weging waterbelang naar Vlaams voorbeeld Benjamin den Butter - 28 juni 2024

Waterschappen moeten niet alleen een beslissende stem krijgen voor wat betreft nieuwe of gewijzigde omgevingsplannen, maar ook bestaande plannen voor herziening of vernietiging kunnen voordragen. Net als in Vlaanderen. En we moeten het debat gaan voeren over de vraag waar welke economische activiteiten vanuit het oogpunt van het waterbelang nog gewenst zijn, zo luidt de oproep van Benjamin den Butter, algemeen bestuurder van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Mark Harbers, de toenmalige minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), zegde eind november 2022 in een brief aan de Tweede Kamer toe de te vrijblijvend geachte watertoets, sinds de invoering van de Omgevingswet: ‘weging van het waterbelang’, te verbeteren en een dwingender karakter te geven. Zijn voorstel is nog niet in concreet beleid omgezet, maar werd dit voorjaar wel gevolgd door een ‘klimaatkaart’, waarop de ministeries van IenW en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangeven waar straks nog wel, waar slechts onder voorwaarden en waar in het geheel niet meer kan worden gebouwd. De kaarten moeten gaan gelden voor nieuwbouwprojecten met een omgevingsplan dat vanaf volgend jaar wordt vastgesteld. Maar over de vraag waar welke bedrijvigheid is toegestaan, zwijgen de kaarten.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren