Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Nieuws

Wet windenergie op zee aangenomen

29 juni 2015

Het wetsvoorstel voor de Wet windenergie op zee is op 23 juni 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Met deze wet hebben de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur & Milieu tot doel het bevorderen van het opwekken van windenergie op zee.

De spelregels voor windenergie op zee zijn beschreven in de wet. Zo staat erin waar de parken wel en niet mogen worden gebouwd. Er moet bijvoorbeeld rekening gehouden worden met vaarroutes, gaswinning, natuurgebieden en militaire zones. Het uitgangspunt van het voorstel is dat windparken alleen gebouwd mogen worden op locaties die zijn aangewezen in een kavelbesluit. Kavels worden uitsluitend aangewezen binnen een gebied dat is aangewezen in het nationaal waterplan.

Energieakkoord

Windenergie op zee is een belangrijke pijler van het Energieakkoord. De wet beoogt een wettelijk stelsel te bieden voor de aanwijzing van geschikte locaties voor windparken op zee en de vergunninguitgifte voor de bouw en exploitatie ervan. Het kavelbesluit bepaalt niet wie het recht heeft om op die locatie een windpark te bouwen en te exploiteren. Op het vaststellen van een kavelbesluit volgt de procedure van het verlenen van een vergunning. Alleen de houder van een vergunning heeft het recht om op de locatie van de kavel een windpark te bouwen en te exploiteren.

Reacties

Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren