Log in
inloggen bij Ruimte en Wonen
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Content / Artikelen

Sturen op betaalbare woningen

Het succes van Haarlem Anouk Corel, Anco van der Veen - 31 oktober 2023

Haarlem streeft sinds 2018 naar een nieuwbouwprogrammering met 40% sociale woningbouw, 40% middeldure woningen en een vrij segment van 20%. Het door de gemeente ontwikkelde instrumentarium blijkt effectief. Haarlem kent op dit moment een periode van ongekende bouwactiviteit. Wel bereiden partijen zich voor op een mogelijke periode van economisch zwaar weer.

Om bij te dragen aan een ongedeelde stad hanteert Haarlem al vijf jaar een programmatische verdeling van 40% sociaal, 40% middelduur en 20% vrij segment. De spelregels en het te gebruiken instrumentarium zijn door de gemeenteraad vastgelegd in de nota “Kaders en instrumenten sociale huur en middensegment’’. Uitgangspunt van de nota was om de grip op de woningmarkt te vergroten en het speelveld voor ontwikkelaars en corporaties gelijkwaardiger te maken. Doelen van de nota waren:

  • Het bereiken van een betere programmatische verdeling binnen nieuwbouwprogramma’s (40/40/20) om zo bij te dragen aan de ongedeelde stad, de realisatie van sociale woningbouw te versnellen en wachttijden te verkorten.
  • Het bieden van kaders en een instrumentarium voor afspraken met ontwikkelaars over het type, de prijsklasse en de exploitatieduur van nieuw te bouwen huur- en koopwoningen in de sociale en middeldure prijsklassen en hiermee ook helderheid bieden aan de markt.
  • Het in het sociale huur- en midden nieuwbouwsegment waarborgen van een minimale woningkwaliteit en een minimale exploitatieperiode zodat de voorraad ook duurzaam betaalbaar is.
  • Meer sturing op het woningbouwprogramma en de kwaliteit op locaties waar de gemeente geen eigenaar van de grond is.
  • Een betere positionering van woningcorporaties en een gelijkwaardig speelveld bij realisatie en beheer van sociale woningbouw voor woningcorporaties en ontwikkelaars/beleggers.

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Ruimte en Wonen en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren